TIPOLOGIA INTERVENŢIEI MILITARE ÎN CADRUL CONFLICTULUI ARMAT

Authors

  • Adrian DIACONU Academia Tehnică Militară

Abstract

Studiul asupra tipologiei intervențiilor militare, continuă să genereze un interes sporit mai ales în condiţiile actuale în care statele se confruntă cu o diversitate crescândă de riscuri şi ameninţări la adresa mediului de securitate intern şi internaţional. Analiza conceptului integrator de conflict armat ca denumire generică atribuită oricărui tip de manifestare a forței armate, reprezintă o constantă a teoreticienilor militari ce își propun o localizare clară a intervenției militare în spațiul confruntărilor armate actuale.

Author Biography

Adrian DIACONU, Academia Tehnică Militară

Diaconu Adrian Mihai este șef compartiment secretariat la Academia Tehnică Militară. Este absolvent al Facultății de Istorie din cadrul Universității de Vest Timișoara în anul 1999. În anul 2010 finalizeză cursurile masteratului de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București. Începând cu anul 2012 este doctorand în domeniul Științe Militare la Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”, iar din 2014 beneficiază de o bursă pentru pregătirea doctorală.

References

Ioan Foamete, Mircea Cosma, Intervenţia militară ca tip de conflict armat, în vol. Stabilitate şi securitate regională, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti- 2009.

Teodor Frunzeti, Rolul intervenliei militare în managementul conflictelor, în Impact strategic, nr.2/2005.

Ion Giurcă, Intervenţia militară ca tip de conflict armat, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti 2003.

Richard N, Haass, The Use and Abuse of Military Force, în Brookings Policy Brief, November 1999.

Martin Ortega, Military Intervention and the European Union, Chail/or Paper 45, march 2001.

Lucian Stăncilă, Gheorghe Radu, Omnidirecţionalitate şi ritm pulsatoriu în confruntările armate moderne Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2005.

Adrian Stroea, Interveţia militară ca tip preponderent de conflict armat interstate, în Revista Forțe1or Terestre nr.3/2003.

Published

2015-04-02

Issue

Section

Articole