EVOLUȚIA ACȚIUNILOR SERVICIILOR DE INFORMAȚII ROMÂNEȘTI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA TERORISMULUI, CRIMEI ORGANIZATE ȘI CORUPȚIEI

Authors

  • Bogdan-Constantin PAGNEJER Ministry of National Defense

Abstract

În România, activitatea de culegere, de analiză şi de valorificare a informaţiilor pentru realizarea siguranţei naţionale este reglementată conform Legii nr. 51/1991 (republicată) privind siguranța naţională a României. În această lege, sunt nominalizate acţiunile şi faptele care se constituie în ameninţări la adresa siguranţei naţionale, specifice terorismului şi crimei
organizate, precum şi organele de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale. Prezenţa României în cele două organizaţii (NATO şi UE), care au un rol hotărâtor în lupta împotriva terorismului, reprezintă o oportunitate pe care statul nostru o foloseşte eficient pentru atingerea scopurilor politicii de securitate şi de apărare.
Sintetizând, se poate aprecia că mediul actual de securitate ridică în faţa actorilor statali şi, implicit, în faţa structurilor de informaţii noi provocări, total diferite de cele cunoscute până în prezent.

References

*** Legea nr. 51/1991 (republicată) privind siguranța naţională a României, Monitorul Oficial al României nr. 190/2014.
*** Legea nr. 14/1992 (actualizată) privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii.
*** Legea nr. 535/2004 (actualizată) privind prevenirea şi combaterea terorismului, Monitorul Oficial al României nr. 1161/2004.
*** Legea nr. 39/2003 (actualizată) privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate.
*** Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, Monitorul Oficial al României nr. 219/2000.
*** Strategia Naţională de Prevenire şi Combatere a Terorismului, Bucureşti, 2002.
Antipa Maricel, Securitatea şi terorismul. Prevenirea şi combaterea acţiunilor extremistteroriste pe teritoriul României. Tendinţe şi perspective la început de mileniu, Editura Celsius,
Bucureşti, 2004.
Fulga Vasile, Crima Organizată şi Corupţia ‒ elemente de suport vital pentru organizaţiile teroriste, Editura Centrului Tehnic-Editorial al
Armatei, Bucureşti, 2008.

Downloads

Published

2020-03-13

Issue

Section

Articole