DETERMINAREA ȘI CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE LUPTĂ PRIN IMPLICAREA CLERULUI MILITAR ÎN MISIUNILE INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE

Authors

  • Traian CHIRCU "CAROL I" NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY

Abstract

Implicarea preoților militari în misiunile interne și internaționale este considerată a fi mai mult decât utilă, prin natura pregătirii și a specializării lor fiind lideri pentru realizarea unității combatanților, precum și a conflictelor confesionale bine cunoscute, în care se aplică legea religioasă pentru legitimarea războiului, așa după cum vom vedea în continuare.

References

Metropolitan Daniel Ciobotea, Confessing the Truth in Love. Orthodox Perceptions of Life, Mission and Unity, Trinitas, Iași, 2001.
Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, Opere complete, Editura Doxologia, Iași.
General prof.univ.dr. Mircea Mureșan, „Interacțiunea axiologică credință, datorie, valoare în configurația Uniunii Europene”, în Biserica Ortodoxă în Uniunea Europeană, Contribuții
la securitatea și stabilitatea europeană, Editura Universității București, 2006.
Biblia ‒ Epistola II Corinteni, cap. VI, 4-7,Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2005.
Biblia ‒ Epistola către Efeseni, cap. VI, 11-17, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2005.
https://ro.wikipedia.org/wiki/De%C8%99 teapt%C4%83-te,_rom%C3%A2ne!

Downloads

Published

2020-03-13

Issue

Section

Articole