COMANDA MISIUNII – UN MODEL DE AUFTRAGSTAKTIK

Authors

  • Cristian ABAIANIȚI "CAROL I" NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY

Abstract

Comanda și controlul au reprezentat de-a lungul istoriei militare, și încă suscită și în prezent, o preocupare acerbă a teoreticienilor militari privind utilizarea eficientă a acestor atribute ale conducerii militare pentru realizarea obiectivelor războiului. Mai mult decât atât, menționarea în manualul doctrinar al unei categorii de forțe a rolului pe care îl pot avea
comanda și controlul descentralizat sau centralizat în conducerea unei operații reprezintă o consecință a practicii operative în istoria conflictelor armate.

References

*** Manualul de planificare a operațiilor, Editura Militară, București, 2011.
*** Manualul de planificare a operațiilor, Editura Militară, București, 2016.
*** Doctrina Planificării Operațiilor în Armata României, București, 2013.
*** FN-1, Doctrina Forțelor Navale, Tipografia SMFN, București, 2010.
*** FN-1.3, Doctrina pentru Operații a Forțelor Navale, Tipografia DHM, București, 2012.
*** FN-1, Doctrina Forțelor Navale, Tipografia SMFN, București, 2017.
*** FN-2, Doctrina pentru Operații a Forțelor Navale, Tipografia DHM, București, 2012.
*** Allied Command Operations, Comprehensive Operations Planning Directive COPD Interim V2.0, Supreme Headquarters Allied Power Europe, Belgium, 04.10.2013.
*** AJP 01 (D), Allied Joint Doctrine, NSA, 2010.
*** AJP 01 (E), Allied Joint Doctrine, NSA, 2017.
*** JOPP, Joint Operation Process Workbook, JMO Department, Naval War College, July 2013.
*** Planner’s Handbook for Operational Design, Suffolk, Virginia, 2011.
*** ADP 3-0, Unified Land Operations, Headquarters, Department of the Army, 2011.
*** JP 1, Doctrine for the Armed Forces of the United States, JFD, 2007.
Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” 14 Martie, 2019
*** JP 1, Doctrine for the Armed Forces of the United States, JFD, 2013.
*** ADP, Operations, 2010.
*** ADP, Land Operations, 2017.
Academia Română, Dicționarul Explicativ al Limbii Române, ediția a II-a, Editura Univers Enciclopedic, București, 1998.
Foley Robert, Attrition: its theory and application in German strategy, 1880-1916, King’s College, University of London, 1999.
Maj. Gunther J. Michael, Auftragstaktik: The Basis for Modern Military Command?, US Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, 2012.
Nistor Florin, Să redescoperim ARTA OPERATIVĂ MARITIMĂ, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2017.
Maj Pickar K. Charles, Blitzkrieg: Operational Art or Tactical Craft?, US Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, 1992.
Telp Claus, The Evolution of Operational Art, 1740 - 1813, From Frederick the Great to Napoleon, Frank Cass, 2005.
Vego Milan, A short history of operational art, Naval War College Faculty, 2007.
Vego N. Milan, Joint Operational Warfare – Theory and Practice, US Naval War College, Second printing, 2009.

Downloads

Published

2020-03-13

Issue

Section

Articole