Imagine copertă

RUSIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ - O DILEMĂ GEOPOLITICĂ ŞI GEOSTRATEGICĂ

Alexandru CRISTIAN

Abstract


Afirmarea puterii ruse are elemente tangibile şi intangibile. Cele tangibile sunt legate de resursele uriaşe de gaz natural şi capacitatea militară, cele intangibile de ideologiile neo-panslaviste ale intelectualilor ruşi. După anii 2000 s-a dezvoltat în Rusia un naţionalism caracteristic unei voinţe de afirmare pe scena globală.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Cristian Alexandru, Între Elefant, Urs şi Dragon- Spre o nouă arhitectură globală, Editura Rao, Bucureşti, 2014.

Cristian Alexandru, Provocarea rusă sau reinterpretarea neorealismului, online http://www.oranoua.ro/alexandru-cristian-provocarea-rusa-sau-reinterpretarea-neorealismului/

Cervera Calduch Rafael, Rusia ante el nuevo escenario mundial, în volumul Cuadernos de Estrategia intitulat Las Potencias Emergentes Hoy : Hacia Un Nuevo Orden Mundial, Madrid, martie 2011, Ministerul Apărării Regatului Spaniei

Duryea N. Scott, How Far can the E.U. expand? The Dilemmas of Ukrainian Membership, online https://www.odu.edu/content/dam/odu/offices/mun/eu/MEU-Issue-Brief-Ukrainian-Accession.pdf

Niarchis Nicolas, Borderland: Ukraines’s Dilemma, online http://www.newyorker.com/news/news-desk/eu-russia-ukraine-dilemma

https://www.odu.edu/content/dam/odu/offices/mun/eu/MEU-Issue-Brief-Ukrainian-Accession.pdf

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144868.pdf
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com