Imagine copertă

NOILE CONCEPTE OPERAŢIONALE ŞI VALENŢELE ACESTORA DE CONTRACARARE A RISCURILOR ŞI AMENINŢĂRILOR ASIMETRICE DE SECURITATE, ÎN OPERAŢIILE POSTCONFLICT

Constantin ANDREI

Abstract


Mediul de securitate, specific zonelor traversate de conflicte, este unul deosebit de complex şi des schimbător, iar combaterea riscurilor şi ameninţărilor asimetrice, cărora trebuie să le facă faţă zi de zi forţele participante la operaţiile postconflict, reprezintă continue provocări pentru comandanţi, în alegerea soluţiilor optime pentru protejarea personalului, tehnicii, materialelor şi rezervelor, precum şi pentru îndeplinireamisiunii.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Doctrina Armatei României, Bucureşti, 2012

*** Doctrina Privind Participarea la Operaţii Multinaţionale Împotriva Insurgenţei, Bucureşti, 2012

Gl.dr. Mircea Mureşan, Gl.Bg.(r) Gheorghe Văduva, „Războiul Viitorului, Viitorul Războiului”, Ed. Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2004.

GlBg. dr. Vasile Paul, Asimetria strategică, în Observatorul militar, nr. 18 (8 – 14 mai 2001).

Hans Morgenthau, Politica între naţiuni, Editura Polirom, Bucureşti, 2007.

Lucian Stăncilă, Ion Pîrgulescu, Eugen Constantin, Operaţiile postconflict, Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, Bucureşti, 2010.

Lucian Stăncilă, Gabriela Stoian, Eugen Constantin, Abordarea cuprinzătoare a efectelor în operaţiile postconflict, Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, Bucureşti, 2012.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com