MANIERA DE CONTABILIZARE A ACTIVELOR NECURENTE, STOCURILOR ŞI CHELTUIELILOR CU RESURSELE UMANE ÎN ENTITĂŢI DIN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE, POTRIVIT LEGISLAŢIEI ACTUALE CONFIGURATE PE BAZA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE DIN SECTORUL PUBLIC

Authors

  • Corina ENACHE "CAROL I" NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY
  • Dumitru NICA " Carol I" National Defence University

DOI:

https://doi.org/10.12753/2065-8281-19-14

Abstract

Parte a ştiinţei militare, împreună cu teoria organizării şi instruirii trupelor, cu sistemul C2/comandă şi control în armată şi cu celelalte componente, managementul financiar-contabil din domeniul militar presupune cunoaşterea normelor legale care reglementează activităţile financiar-contabile, organizarea acestora, utilizarea, gestionarea şi monitorizarea permanentă a modului de folosire a resurselor financiare. În calitatea sa de componentă de bază a managementului financiar-contabil în Ministerul Apărării Naţionale, contabilitatea este organizată şi condusă în baza reglementărilor în vigoare atât la nivelul ordonatorului principal de credite pentru activitatea proprie, cât şi la nivelul celor aproximativ 350 de ordonatori secundari şi terţiari de credite. În cuprinsul articolului, se vor evidenția unele particularităţi ale contabilităţii publice din Ministerul Apărării Naționale, cu deosebire unele referitoare la gestionarea activelor necurente şi a celor curente, de factura stocurilor, precum şi a cheltuielilor legate de personal.

Downloads

Published

2020-01-07

Issue

Section

Articole