UNIUNEA EUROPEANĂ, CONCRETIZARE A TEORIEI INSTITUȚIONALISTE

Authors

  • Lisa Maria ACHIMESCU *** Army Doctrine Reference Publication (ADRP) 3-0, Unified Land Operations, Washington DC, 16 May 2012. *** Doctrine Publication (ADP) 5-0 (FM 5-0), The Operations Process, Washington DC, 17 May 2012. *** The Operations Process F.M. 5-0, USA, 2010. *** Manualul de planificare a operaţiilor – S.M.G. 3, Bucureşti, 2016. *** Manualul apărării antiaeriene în operaţiile Forţelor Terestre F.T.-7, Bucureşti, 2010. Colectiv, Concepţia apărării antiaeriene a Forţelor Terestre, parte componentă a sistemului integrat de apărare a spaţiului aerian al României, Statul Major al Forţelor Terestre, București, ianuarie 2003. Neagoe Visarion, Consideraţii privind conţinutul şi specificul manevrei în cadrul apărării antiaeriene, în Revista „Gândirea Militară Românească” nr. 6/1993, Editura Marelui Stat Major, Bucureşti 1993. Neagoe Visarion, Manevra forţelor de aviaţie şi de apărare antiaeriană pe timpul primei operaţii de apărare, în Revista „Gândirea Militară Românească” nr. 2/1999, Editura Statului Major General, Bucureşti, 1999. Teodorescu Eugen, Neagoe Visarion, Munteanu Ioan, Supravegherea aeriană: de la mitolocaţie la radiolocţie, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000.

DOI:

https://doi.org/10.12753/2065-8281-19-11

Abstract

Instituționalismul, doctrină care provine din teoria instituției, formulată de Maurice Hauriou1 la începutul secolului, rămâne deosebit de provocant pentru o analiză teoretică a dreptului, însemnând o înțelegere a dimensiunii sale sociale și o incursiune în apariția și dezvoltarea construcției instituționale a Uniunii Europene2. Articolul încearcă să analizeze toate fațetele instituționalismului, cel puțin din punct de vedere teoretic, și să creeze legătura dintre arhitectura europeană și instituționalism ca doctrină. Precum toate conceptele semnificative care au contribuit la crearea designului arhitectural european, instituționalismul are o geneză și o evoluție care pot fi urmărite până la doctrina juridică. Prin urmare, privind idealismul instituțional dintr-un punct de vedere critic și ținând cont de analiza instituționalismului, în afara sferei doctrinei juridice, realizăm o deconstrucție teoretică, în interesul reflecției critice asupra teoriei și doctrinei instituționalismului, precum și al utilizării acesteia.

Author Biography

Lisa Maria ACHIMESCU, *** Army Doctrine Reference Publication (ADRP) 3-0, Unified Land Operations, Washington DC, 16 May 2012. *** Doctrine Publication (ADP) 5-0 (FM 5-0), The Operations Process, Washington DC, 17 May 2012. *** The Operations Process F.M. 5-0, USA, 2010. *** Manualul de planificare a operaţiilor – S.M.G. 3, Bucureşti, 2016. *** Manualul apărării antiaeriene în operaţiile Forţelor Terestre F.T.-7, Bucureşti, 2010. Colectiv, Concepţia apărării antiaeriene a Forţelor Terestre, parte componentă a sistemului integrat de apărare a spaţiului aerian al României, Statul Major al Forţelor Terestre, București, ianuarie 2003. Neagoe Visarion, Consideraţii privind conţinutul şi specificul manevrei în cadrul apărării antiaeriene, în Revista „Gândirea Militară Românească” nr. 6/1993, Editura Marelui Stat Major, Bucureşti 1993. Neagoe Visarion, Manevra forţelor de aviaţie şi de apărare antiaeriană pe timpul primei operaţii de apărare, în Revista „Gândirea Militară Românească” nr. 2/1999, Editura Statului Major General, Bucureşti, 1999. Teodorescu Eugen, Neagoe Visarion, Munteanu Ioan, Supravegherea aeriană: de la mitolocaţie la radiolocţie, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000.

Născută la 3 decembrie 1990, în Craiova, a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității București în anul 2013. În 2014 finalizează, în calitate de șef de promoție, studiile universitare de master în cadrul programului „Drept internațional public”, ale aceleași universități și este admisă la studiile universitare de doctorat, sub coordonarea profesorului universitar dr. Corneliu Bîrsan, fost judecător în cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului, cu tema „Inflența jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului asupra politicii externe a Uniunii Europene”. Din 2015 este masterand al Universității Naționale de Apărare „Carol I”, în cadrul programului „Managementul crizelor și prevenirea conflictelor”, iar începând cu anul 2016 este angajată în cadrul Biroului de asigurarea calității procesului educațional și armonizare legislativă, Secția management educațional.

Downloads

Published

2020-01-07

Issue

Section

Articole