Imagine copertă

SPRIJINUL EOD ÎN MEDIUL OPERAȚIONAL

Cristian-Octavian Stanciu

Abstract


În zonele în care conflicte militare, de mici sau de mari dimensiuni, au sau au avut loc, există o mare diversitate de mecanisme și de dispozitive explozive improvizate, care nu au fost încă inițiate. Aceste mecanisme constituie o amenințare atât pentru personalul, cât și pentru mijloacele care contribuie la îndeplinirea misiunilor, la realizarea libertății mișcare/acțiune, producând pierderi însemnate în tehnică și în personal, făcând imposibilă folosirea mijloacelor de sprijin logistic și afectând, în cele din urmă, și populația civilă.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** ATTP 4-32 Explosive Ordonance Disposal Operations, Department of the Army, December 2011; accesat la 7 martie 2019.

*** Revista Trupelor de Uscat nr. 2, Bucureşti, 2000.

Popa Ioan-Dan, Acţiunea echipelor E.O.D. (Explosive ordonance disposal) pentru neutralizarea mecanismelor explozive, „Anuarul Academiei Forțelor Terestre” Nr. 2, Sibiu, 2003.

Smith Michael, Calls to honour inventor of bomb disposal device, 2001 http://www.telegraph.co.uk, accesat la 7 martie 2019.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com