Imagine copertă

ASPECTE PRIVIND IDEOLOGIA TERORISMULUI ISLAMIC FUNDAMENTALIST ÎN SPAŢIUL EUROPEAN

Daniel ROMAN, Cristian Mircea DRĂGULIN

Abstract


Nevoia de securitate în plan european constituie unul dintre reperele fundamentale ale existenţei societăţilor moderne. Dezvoltarea tehnologică şi industrială, în principal, a dus comunităţile contemporane pe noi traiectorii privind devenirea acestora ‒ economică, socială, politică, culturală sau de altă natură. În acest context, suportul moral al tuturor acţiunilor la nivel statal a determinat poziţionarea diferită privind toleranţa interetnică şi gradul de accepţiune al unor segmente sociale delimitate cultural - religios. În acest context, lupta împotriva terorismului la nivel global a devenit un obiectiv prioritar pentru majoritatea guvernelor lumii. Fundamentalismul islamic se constituie ca suport justificativ privind decodificarea realităţilor de securitate. Înţelegerea mecanismului prin care unul dintre cele mai importante credințe religioase, cu tradiţii puternice în devenirea sa istorică, devine suport pentru pregătirea şi pentru comiterea actelor teroriste, și reprezintă o prioritate la nivelul sistemelor de securitate. În acest sens, am considerat importantă intervenţia noastră de a aduce în prim-plan aspecte cu privire la modul de formare ideologică a suportului actului de terorism. În spaţiul acestui articol, formulăm ipoteze care pot constitui puncte de plecare în abordarea integrată a fenomenului de terorism fundamentalist islamic şi câteva opinii cu privire la posibile soluţii de viitor.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Arădăvoaice Gheorghe, Naghi Gabriel, Niță Dan, Sfârșitul terorismului?, Editura Antet, București, 2002.

Atanasiu Mirela, Stăncilă Lucian, Terorismul – Răul din umbră al începutului de secol, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2014.

Barna Cristian, Jihad în Europa, Editura Top Form, București, 2008.

Beck Glenn, Islamism. Planul secret de creare a califatului, Editura Corint Books, București, 2016.

Biro Daniel, Relaţiile internaţionale contemporane. Teme centrale în politica mondială, Editura Polirom, Iaşi, 2013.

Bourrie Mark, Isis – Jocul morții: Martiri, asasinate și fascinație, Editura Corint Books, București, 2016.

Marret Jean-Luc, Tehnicile terorismului. Metodele și practicile meseriei de terorist, Editura Corint, București, 2002.

Stăncilă Lucian, Terorismul provocare a secolului XXI, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2007.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com