PRINCIPIUL PRIVIND REGLEMENTAREA PAŞNICĂ A DIFERENDELOR INTERNAŢIONALE

Authors

  • Marius-Valeriu PĂUNESCU Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
  • Alexandru Daniel PISICĂ " Carol I" National Defence University

DOI:

https://doi.org/10.12753/2065-8281-19-04

Abstract

Pacea şi securitatea internaţională reprezintă unul dintre scopurile Organizaţiei Naţiunilor Unite, pentru care entităţile care participă la raporturile ce se stabilesc în societatea internaţională au fost încurajate să găsească resurse permanente de cooperare pentru rezolvarea pe cale paşnică a oricăror diferende internaționale. Scopul urmărit în articolul de față este acela de a identifica și de a prezenta cele mai importante documente oficiale,
rezoluții și declarații ale Națiunilor Unite și ale altor organizații regionale cu privire la principiul privind reglementarea pașnică a diferendelor și de a evidenția importanța legării acestuia de principiul nerecurgerii la forță sau la amenințarea cu forța în relațiile internaționale, de principiul neintervenției în afacerile interne sau externe ale statelor, de principiul egalității suverane a statelor, precum și de principiul bunei-credințe în relațiile internaționale, atunci când urmărim păstrarea păcii,securității și justiției.

Author Biography

Marius-Valeriu PĂUNESCU , Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Doctor în “Ştiinţe militare şi informaţii”. Titlul tezei: “Contra-insurgenţa în contextul abordării comprehensive a securităţii” Funcţie îndeplinită în prezent: lector universitar - Facultatea de securitate şi apărare/ Universitatea Naţională de Apărare “CAROL I”. Cercetător postdoctoral în cadrul proiectului: Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile “Ştiinţe militare”, “Securitate şi informaţii” şi “Ordine publică şi siguranţă naţională” - Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS” Experienţă profesională (misiuni internaţionale): - Consilier pe probleme de instrucţie şi doctrină/ Misiunea Uniunii Europene (EUFOR ALTHEA) din BOSNIA- HERŢEGOVINA, SARAJEVO, 2013; - Lector/ Academia militară din ARMENIA/ Programul “NATO Defense Education Enhancement Program”, YEREVAN, 2012, 2011; - Ofiţer de stat major CIMIC (CIVIL-MILITARY COOPERATION)/ NATO – Comandamentul Regional de Sud, KANDAHAR, AFGANISTAN, 2009; - Şef compartiment conducere logistică/ Detaşamentul IRAK/ Misiunea “ANTICA BABILONIA 2005” – IRAK, 2005; - Ofiţer de legătura/ MACEDONIA şi KOSOVO, “DYNAMIC RESPONSE-2003” –, septembrie 2003.

Downloads

Published

2020-01-07

Issue

Section

Articole