PARTICULARITĂŢILE MANAGEMENTULUI RESURSELOR SPECIFICE AFACERILOR MILITARE CONTEMPORANE

Authors

  • Florin JIANU Direcţia Financiar-Contabilă a Ministerului Apărării Naţionale

Abstract

Datorită particularităţilor domeniului militar şi a schimbărilor în modul de ducere a operaţiilor militare din ultimele două decenii, managementul resurselor specifice afacerile militare a devenit o provocare a liderilor politico-militari. Pentru a răspunde provocărilor şi ameninţărilor complexe care au apărut în mediul de securitate, afacerile militare contemporane sunt în permanentă schimbare, în special în căutarea şi în deţinerea resurselor necesare.

References

Strategia de transformare a Armatei României, Ministerul Apărării, Bucureşti, 2007.

Stăncilă Lucian, Ene Vasile, Impactul revoluţiei în afaceri militare asupra managementului integrat al resurselor de apărare, Conferinţa DRESMARA, 2007.

Sava Ionel Nicu, Teoria şi practica securităţii, Universitatea din Bucureşti, Master Studii de Securitate, Suport de curs, Bucureşti, 2012.

Rizescu Alexandru, Maliciuc Ioan, Rizescu Alexandru Marius, Corelaţia revoluţie în afaceri militare, strategii de securitate şi strategii militare, Editura „Alma Mater”, Sibiu, 2012.

Gabor Gabriel, Paradigme în noile afaceri militare, Editura T, Bucureşti, 2012.

Frunzeti Teodor, Universalitatea ştiinţei militare, în Revista de Ştiinţe Militare nr. 3/2010, editată de Secţia de Ştiinţe Militare a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Bucureşti, 2010.

Gabor Gabriel, Mureşan Doina, Revoluţia în afacerile militare – un nou mod de ducere a războiului, în Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, nr. 2/2013, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2013.

Gabor Gabriel, Mureşan Doina, Revoluţia în afacerile militare şi amplul proces de transformare a armatelor, în Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, nr. 4/2013, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2013.

Published

2014-12-22

Issue

Section

Articole