RELIGIA ŞI FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢII MODERNE

Authors

  • Andi Mihail BĂNCILĂ Academia Tehnica Militara

Abstract

Factorul religios este elementul cu cea mai lungă continuitate din întreg spectrul spațiului social. Asocierea diverselor practici din viața cotidiană cu obiceiuri mistice și, ulterior, cu forme instituționalizate de credință a contribuit la formarea unei legături puternice între om și divinitate, intermediată de către instituția religioasă. Acest lucru a permis formarea unor sisteme sociale puternice (state, imperii), conduse prin intermediul unui sistem normativ, dependent de factorul religios. Sfârșitul secolului al XVIII-lea a produs prima reașezare a societății unor noi norme de conviețuire, care aveau drept fundament noi principii distincte de cele în baza cărora funcționaseră până în acel moment statele. Secolele XIX și XX reprezintă o perioadă a contrastelor, caracterizată printr-o luptă asiduă a statelor naționale de desprindere față de biserică

Author Biography

Andi Mihail BĂNCILĂ, Academia Tehnica Militara

FIȘĂ PREZENTARE AUTOR Andi Mihail BĂNCILĂ, absolvent al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, promoția 2002, este, în prezent, conferențiar la Academia Tehnică Militară, unde predă cursuri de relații internaționale politice și militare contemporane și geopolitică. În anul 2009, a finalizat cursurile masteratului de relații internaționale, din cadrul Facultății de Istorie a Universității București, iar în anul 2013 a obținut titlul de doctor în domeniul istorie, la Universitatea „Ovidius”, din Constanța. Pregătirea doctorală a fost finalizată prin susținerea tezei cu titlul „România în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc de la dictat economic la emancipare 1949-1964”. Pe parcursul pregătirii doctorale, a beneficiat de un grant de pregătire doctorală la Universitatea din Paderborn, din Germania. În perioada 2013-2018, a desfășurat activități didactice la Tadeusz Kościuszko Land Forces Military Academy, University of Amsterdam, și la Vasil Levski National Military University.

References

Bokenkotter Thomas, A Concise History of the Catholic Church, Editura Doubleday, New York, 2004.

Buzan Barry, Little Richard, Sistemele internaţionale în istoria lumii, Editura Polirom, Iaşi, 2009.

Gibbon Edward, Istoria declinului şi a prăbuşirii Imperiului Roman. O antologie de la apogeul imperiului până la sfârşitul domniei lui

Iustinian, Editura Humanitas, Bucureşti, 2018.

Yates Thimoty, The expansion of Christianity, Lion Hudson Plc, London, 2004.

Kissinger Henry, Ordinea mondială. Reflecții asupra specificului națiunilor și al cursului istoriei, Editura Rao, București, 2015.

Landes David, Avuția și sărăcia națiunilor. De

ce unele țări sunt atât de bogate, iar altele atât de

sărace, Editura Polirom, Iași, 2013.

Macmullen Ramsay, Christianizing The Roman Empire AD 100–400, Yale University Press, 1984.

Rémond René, Religie și societate în Europa. Secularizarea în secolele al XIX și XX, 1780 - 2000, Editura Polirom, Iași, 2003.

Rives James, Religion in the Roman Empire, Wiley–Blackwell, New York, 2006.

Urban Richards, Seidelmann Sean, Kenneth P., eds. Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac (3rd ed.). Mill Valley, Calif: University Science Books, 2013.

Wallerstein Immanuel, Collins Randall, Mann Michael, Derluguian Georgi, Calhoun Craig, Are capitalismul un viitor?, Editura Comunicare.ro, București, 2015.

https://www.britannica.com/event/Schism-of- 1054

Published

2019-06-30

Issue

Section

Articole