ANALIZA CONSTRÂNGERILOR EXISTENTE ÎN PREZENT ÎN INFRASTRUCTURA FORȚELOR ARMATE

Authors

  • Petrică ZAHARIA Centrul 47 Cartiruire Trupe și Administrare Cazărmi, Iași

Abstract

Includerea țării noastre în rândul țărilor membre NATO a determinat restructurarea și redimensionarea Armatei României, începând cu eliminarea stagiului militar obligatoriu și cu realizarea unei armate profesioniste, ceea ce a condus la modificarea cerințelor funcționale la care infrastructura din cazărmi trebuie să răspundă pentru buna desfășurare a activităților structurilor dislocate. În acest sens, se impune o nouă abordare conceptuală care să ducă la reconfigurarea sistemică a tuturor elementelor de infrastructură, în scopul asigurării facilităților necesare structurilor militare. Managementul proiectelor în infrastructură ar putea descrie procedurile și mecanismele pentru realizarea unor planuri de către comandanții structurilor militare și pentru evitarea abordării unei planificări ad-hoc sau a fragmentării lucrărilor de infrastructură militară la cazărmile din administrare sau pe care le utilizează.

Author Biography

Petrică ZAHARIA, Centrul 47 Cartiruire Trupe și Administrare Cazărmi, Iași

Născut la data 28.02.1974, localitatea Suceava, Petrică Zaharia este absolvent al Universității „Ștefan cel Mare”, Facultatea de Inginerie Mecanică, promoţia 2002 și a studiilor universitare de master la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Facultatea de Construcții și instalații, domeniul „Inginerie civilă și instalații, programul de studii „Reabilitarea și creșterea siguranței construcțiilor”. Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii postuniversitare și stagii de pregătire. De profesie ofițer, își desfășoară activitatea, în calitate de inginer-șef la Centrul 47 Cartiruire trupe și administrare cazărmi, structură specializată în domeniul construcții-cazare a Statului Major al Forțelor Terestre.

References

*** Strategia de transformare a Armatei

României, București, 2007.

*** Real Property Master Plannig Technical

Manual, 4th Edition, March 2011.

Bruce Andy & Langdon Ken, Essential

Managers Project Management, Dorling Kindersley

Kindle Edition, New York, 2000.

Frame J.D., Managing Projects in Organizations,

Jossey-Bass, 2003.

Minculete Gheorghe, Abordări moderne ale managementului logistic, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Universității Naționale de

Apărare „Carol I”, București, 2015.

Pascu Ștefan, ș.a., Istoria militară a poporului român, Editura Militară, București, 1988.

Romanu Ion, Vasilescu Ion, Managementul investițiilor, Editura Mărgăritar, București,1997.

Col. (r) ing. Târzioru Mircea, col. (r) Pădureanu Simion, Istoria construcțiilor și domeniilor militare, Editura Militară, București, 1995.

http://www.icivil-hu.com/Civil-team

http://www.presidency.ro

https://epdf.tips/queue

https://spodas.unap.ro/revista/index.php

Published

2019-06-30

Issue

Section

Articole