SECURITATEA SOCIETALĂ ÎN CONTEXTUL ACTUAL

Authors

  • Octavian Victor Mihail DIMA SOCIETAL SECURITY IN THE CURRENT CONTEXT

Abstract

Pornind de la ideea că securitatea modernă nu mai este strict o problemă legată de amenințările de natură militară la adresa statului, Școala de la Copenhaga a dezvoltat un concept extins de securitate, bazat pe sectoare de securitate și pe teoria securitizării. În acest context, Școala a dezvoltat un sector special de securitate, numit securitate societală, care abordează capacitatea de conservare a unei societăți prin păstrarea identității, valorilor spirituale și caracterului său peren. Din această perspectivă, securitatea societății contemporane este subiectul unei varietăți de riscuri și amenințări, printre care cele datorate procesului de regionalizare și de integrare europeană ocupă un loc central. Acest articol are ca obiectiv central introducerea conceptului de securitate societală și analiza înțelesului său în contextul geopolitic european actual.

References

Buzan Barry, Hansen Lene, The Evolution of International Security Studies, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.

Buzan Barry, Popoarele, statele şi frica, Editura Cartier, Chişinău, 2005.

Buzan Barry, Waever Ole, De Wilde Jaap, Security: a new framework for analisys, Lynne Rienner Publishers Inc, London, 1998.

Buzan Barry, Societal Security, State Security and Internationalization, în Weaver Ole, Buzan Barry, Kelstrup Morten, Lemaitre Pierre, Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe, Pinter, London, 1993.

Chifu Iulian, Nantoi Oazu, Sushko Oleksandr, Securitate societală în regiunea trilateralei România-Ucraina-Republica Moldova, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2008.

Sava Ionel Nicu, Studii de securitate, Centrul român de studii regionale, Bucureşti, 2005.

Stoica Ionel, Tentaţia migraţiei: necesitate şi oportunitate într-o lume globalizată, Editura Militară, Bucureşti, 2011.

Ştefănescu Simona, Velicu Anca, Naţional şi/sau european? Reprezentări sociale ale identităţii în societatea românească actuală, Editura Expert, Bucureşti, 2006.

Strategia Naţională de Apărare a Țării pentru perioada 2015-2019, http://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf

Published

2019-10-08

Issue

Section

Articole