FIZIONOMIA OPERAŢIEI ÎNTRUNITE MULTINAȚIONALE

Authors

  • Alexandru HERCIU Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Doctrina pentru operaţiile întrunite multinaţionale stabileşte ansamblul noţiunilor şi principiilor de întrebuinţare a forţelor armate ale României în operaţiile întrunite multinaţionale. Această doctrină prezintă operaţiile multinaţionale la care România poate participa în cadrul unei alianţe, coaliţii sau altor angajamente convenite și evidenţiază structurile organizatorice întrunite, necesare coordonării operaţiilor de securitate (apărare) colectivă terestre, aeriene, maritime şi speciale, într-un mediu multinaţional. Totodată, doctrina asigură orientarea militară necesară exercitării autorităţii de către comandanţii aflaţi în teatrul de acţiuni militare, direcţionarea activităţii de generare a forţelor, planificarea, transferul de autoritate şi executarea operaţiilor întrunite multinaţionale. Ea este compatibilă cu doctrinele operaţiilor multinaţionale ale armatelor unor state occidentale membre ale NATO. În acest context, articolul își propune să analizeze caracteristicile și fizionomia operațiilor întrunite multinaționale, unde forțele care aparțin Armatei României pot participa în context de alianță sau de coaliții de voință, din perspectiva specificității mediului operațional actual.

References

*** Dicţionarul explicativ al limbii române, Editura Academiei Române, București, 1984.

*** Doctrina Armatei României, Bucureşti, 2012.

*** Lexicon militar, Editura Militară, Bucureşti, 1980.

*** AAP-6, NATO Glossary of Terms and Definitions, North Atlantic Treaty Organization, NATO Standardization Agency (NSA), 2012.

***AJP-3, Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations, Edition C, Version 1, 2019.

*** AJP-3(B), Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations, North Atlantic Treaty Organization, NATO Standardization Agency (NSA), March 2011.

*** AJP-3.2, Allied Joint Doctrine for Land Operatios, Edition A, Version 1, 2016.

*** JP 3-16, Multinational Operations, 2013.

Gl.dr. Mureşan Mircea, gl.bg. (r) dr. Ţenu Costică, col. (r) dr. Stăncilă Lucian, Operaţiile întrunite în războiul viitorului, Editura Universității Naționale de Apărre „Carol I”, Bucureşti, 2005.

http://www.Joint_Services_Command_and_Staff_College

Published

2019-10-08

Issue

Section

Articole