ADMINISTRAREA SISTEMULUI DE SALARIZARE

Authors

  • Ion VASILE Direcţia financiar-contabilă a M.Ap.N.

Abstract

Prin acest demers propun tratarea celor mai semnificative aspecte legate de sistemul naţional unitar de salarizare din sectorul bugetar, de gestiunea remunerării personalului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, precum şi de monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor legale referitoare la stabilirea, plata şi declararea soldelor şi salariilor. Considerăm că fiecare dintre cele trei componente ale procesului de administrare a sistemului de salarizare – gestiunea, monitorizarea şi controlul – este necesar să pornească de la cerinţele impuse de starea actuală a sistemului naţional unitar de salarizare din sectorul bugetar şi să se fundamenteze pe teoria privind managementul salarizării unitare a personalului, precum şi pe experienţa dobândită în domeniul remunerării de către practicienii din Armata României, din armatele statelor membre ale Organizaţiei Tratatului Nord - Atlantic şi ale Uniunii Europene. În baza experienţei profesionale, susţin că bunele practici de gestiune, control şi monitorizare a salarizării permit sistemului militar financiar şi de contabilitate să contribuie efectiv la dezvoltarea competenţelor organizaţiei militare.

References

Bryson M. John, Planificarea strategică pentru organizaţii publice şi nonprofit, Editura ARC, Chişinău, 2002.

Florea Nicoleta Valentina, Auditul resurselor umane, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013.

Manda Cezar Corneliu, Teoria administraţiei publice, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013.

Nicolescu Ovidiu, Verboncu Ion, Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Universitară, Bucureşti, 2008.

Published

2014-12-22

Issue

Section

Articole