COCTEIL DE DREPT INTERN SAU DREPT INTERNAŢIONAL SEC

Authors

  • Florin MACIU Ministerul Apararii Nationale

Abstract

Chiar dacă, potrivit legii fundamentale, „tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern”, există numeroase cazuri în care se ajunge la un blocaj generat de modalităţi de interpretare diferită a prevederilor legale. În abordarea acestei tematicii, pornim de la principiul constituţional conform căruia „statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte”. In demersul nostru, vom aborda un caz real, din teatrele de operaţii, în care se petrece un astfel de fenomen.

References

Boboş Gheorghe, Teoria generală a statului şi dreptului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.

Buzea Călin, Concluzii şi învăţăminte desprinse din analiza artei militare a războaielor contemporane, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2010.

Ceterchi Ioan, Luburici Momcilo, Teoria generală a statului şi dreptului, Tipografia Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1983.

Chiriac Mircea-Dănuţ, Manta Dănuţ, Ion Emil, Conflictul militar în epoca contemporană, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007.

Craiovan Ion, Teoria generală a dreptului, Editura Sibila, Craiova, 1999.

Deaconu Gheorghe, Studiu privind tipurile de războaie şi conflictele post-război rece, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2008.

Frunzeti Teodor, Paradigme militare în schimbare, Editura Militară, Bucureşti, 2005.

Panait Ion, Transformarea conflictelor şi evoluţia luptei armate după războiul rece, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2013.

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 13/08/2002.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2004 privind ratificarea Acordului dintre România şi Uniunea Europeană stabilind cadrul general de participare a României la operaţiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor, semnat la Bruxelles la 22 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 1124 din 29 noiembrie 2004.

Claims Annex to Technical Arrangement between the Republic of Bosnia and Hertzegovina Ministry of Justice and the Implemenation Force.

Operational Law Handbook, Chapter 14, page 217, http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/operational-law-handbook_2014.pdf

SFOR-ul din Bosnia se transformă în EUFOR, EurActiv, 23 noiembrie 2004, accesat în data de 29 octombrie 2014, http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_1462/SFOR-ul-din-Bosnia-se-transforma-in-EUFOR.html;

Published

2014-12-22

Issue

Section

Articole