OPERAŢIILE MILITARE, FACTOR PRINCIPAL DE STABILIZARE ÎN PERIOADA POSTCONFLICT

Authors

  • Constantin ANDREI Statul Major al Fortelor Terestre Doctorand Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"

Abstract

Operaţii militare au un rol esenţial în realizarea stabilizării arealelor emergente dintr-un conflict şi necesită desfăşurarea unui ansamblu complex de acţiuni pentru rezolvarea unei game largi de probleme, incluzând stabilirea securităţii interne şi a supremaţiei legii, facilitarea tranziţiei politice, reconstruirea infrastructurii şi lansarea refacerii economiei, într-un mediu operaţional specific.

References

***AJP 3.2. Allied joint doctrine for land operations, NATO HQ , Brussels, 2007.

***Convenţia a 4-a de la Geneva, Primul şi al Doilea protocol (1977) la Convenţiile de la Geneva, cer combatanţilor să distribuie proviziile din ajutoarele umanitare tuturor celor ce au nevoie de ele.

*** Doctrina Armatei României, Bucureşti, 2012

*** Doctrina Privind Participarea la Operaţii Multinaţionale Împotriva Insurgenţei, Bucureşti, 2012

*** FT 3-Manualul de Tactică Generală a Forţelor Terestre, Bucureşti, 2013

***Military Support to Stabilization, Security, Transition, and Reconstruction Operations Joint Operating Concept, Department of Defence, 2006, fhp.osd.mil /../ pdfs / Joint Operations Concept SSTRO Dec 2006.pdf.

Ashraf Ghani and Clare Lockhart Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a Fractured World, Oxford, UK: Oxford University Press, 2008.

Béatrice Pouligny, The Politics and Anti-Politics of Contemporary “Disarmament, Demobilization & Reintegration” Programs, Paris/New York/Geneva: CERI/SGDN/PSIS, September 2004, www.peacecenter.sciences-po.fr/pdf/fr_cycle_sem6_SGDN.pdf.

Gl.dr. Mircea Mureşan, Gl.Bg.(r) Gheorghe Văduva, „Războiul Viitorului, Viitorul Războiului”, Ed. Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2004.

James Dobbins, Seth G. Jones, Keith Crane, Beth Cole DeGrasse, The Beginner’s Guide to Nation Building, RAND Corporation, 2007, http://www.rand.org.

Nora Bensahel, Olga Oliker, Heather Peterson Improving Capacity for Stabilization and Reconstruction Operations, RAND Corporation, 2009, http://www.rand.org.

Published

2014-12-22

Issue

Section

Articole