DIMENSIUNEA TEHNICĂ A SECURITĂȚII ÎN SECOLUL XXI ȘI IMPACTUL TEHNOLOGIILOR MODERNE ÎN SISTEMUL SECURITĂȚII NAȚIONALE DIN PERSPECTIVA INFRASTRUCTURILOR CRITICE

Authors

  • Ştefan-Gabriel GEORGESCU Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică

Abstract

Într-o lume interconectată în secolul XXII, gândirea şi practica militară modernă, aduc noi concepte apărute (precum războiul bazat pe reţea, războiul paralel dominativ în spectru complet, războiul asimetric, operaţiile bazate pe efecte şi multe altele) fiind o consecinţă a rezultatelor activităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare. Recentele descoperiri tehnico-ştiinţifice sau aplicaţii tehnologice, culegerea informaţiilor prin satelit sau platforme aeriene fără pilot, dirijarea armamentului cu înaltă precizie de lovire, folosesc din ce în ce mai multe medii şi sisteme (radio, infraroşu, microunde sau sistemul global de poziţionare prin satelit – Global Position system – GPS), ce au creat o nouă configuraţie a războiului. Pe baza literaturii de specialitate, cu ajutorul acestora, doresc să expun implementarea unei noi doctrine în organizarea şi executarea operaţiilor militare, în spaţiul securității naționale cât și al managementului informaţiilor, al senzorilor de detecţie la distanţă, al automatizării integrare, a legăturilor sensor-platformă, al preciziei loviturilor clasificându-le ca și un concept al celor “3 R”, fiind proiectate în sistemul de infrastructură critică.

Author Biography

Ştefan-Gabriel GEORGESCU, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică

Universitatea din București – Facultatea de fizică Centrul de cercetare 3 Nano-SAE

References

AKERMAN, R., K., Military Cristal Bal Partends, Network Centre Supermarcy, revista “SIGNAL”, 2001.

ARQUILLA, I., RONFELDI, D., Networks and Netwar, RAND, Los Angeles, 2001, p. 8.

BALZACQ, Th., La Revolution dans les Affaires Militaires, capitolul 1: “Bienvenue dans la guerre high-tech”, p. 2. Disponibil online la www.stratisc.org, accesat la data de 30 iulie 2018.

BĂDĂLAN, E., Securitatea naţională şi unele structuri militare româneşti la cumpăna dintre milenii, Editura MILITARĂ, Bucureşti, p. 162.

CERF, ÎN “Pentagon Envirioning a Castly Internet for War”, The New York Times, 13 nov. 2004, p. 5.

CRĂCIUN, M., D., Implicaţiile conceptului de confruntare înalt tehnologizate asupra structurii de forţe şi acţiunilor militare moderne, Teză de doctorat, Universitatea Naţională de Apărare – CAROL I, Bucureşti, 2008.

DOLGHIN, N., VĂDUVA, Gh., Războiul bazat pe reţea şi viitorul strategiei militare, Editura UNIVERSITĂŢII NAŢIONALE DE APĂRARE, Bucureşti, 2004, p. 88.

FRUNZETI, T., ZODIAC, T., în articolul “Lumea 2007 – Enciclopedie politică şi militară”, CTEA, Bucureşti, 2007, p. 173.

KREPINEVITCH, A., Rezolution dans les conflicts: une perspective americane”, în Les Chaiers du CREST, nr. 12, 1993, p. 7-9.

LATHAM, A., Re-imaging Warfare: The Revolution in Military Affairs, in C.A. Snyder Contemporary Security and Strategy, Londra Macmillan, 1999, p. 222.

MUREŞAN, M., VĂDUVA, G., Războiul viitorului, viitorul războiului, Editura UNIVERSITĂŢII DE APĂRARE, Bucureşti, 2004.

NĂSTASE, I., G., Implicaţiile cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice asupra integrării în Uniunea Europeană, Referat ştiinţific nr. 4-doctorat, Ministerul Apărării Naţionale, Universitatea Naţională de Apărare, Colegiul de Război, Bucureşti, 2004.

ONIŞOR, Ctin., Teoria strategiei militare, Editura ACADEMIA DE ÎNALTE STUDII MILITARE, Bucureşti, 1999.

OPREA, G., OSCE Organizaţie pentru secolul 21, Bucureşti, 2001.

SALKEVER, Al., “The Network is the Baltlefield”, in Business Week, din 7 ianuarie 2003.

TOFFLER, A., TOFFLER, H., Război şi antirăzboi, Editura ANTET, Bucureşti, 2000, p. 76-79.

*** Planul de Acţiune al Parteneriatului pentru Pace în Combaterea Terorismului – Partenership Action Plan Against Terrorism

*** Strategia de transformare a Armatei României, Bucureşti, ediţie 2007, p. 7.

Published

2018-10-08

Issue

Section

Articole