INFORMAŢII DESPRE AMENINŢĂRI ŞI MENŢINEREA CONTROLULUI ÎNTR-UN MEDIU CONFLICTUAL MODERN

Authors

  • Sorin TOPOR Universitatea Naţională de Apărare „Carol I

Abstract

Lucrarea mea îşi propune prezentarea unui punct de vedere privind modul de percepţie a două concepte, adesea discutate în mediile academice şi nu numai, anume cel de „sistemele informaţionale” şi cel de „sistemele informatice”. Am încercat, ca pe baza unui studiu a mai multor lucrări să propuneri o noua viziune a acestor concepte care, în prezent, suportă o multitudine de mutaţii datorate noilor descoperi ştiinţifice şi a implementărilor tehnologice. Apreciem ca motivaţie pentru elaborarea unei astfel de lucrări, necesitatea clarificării conţinutului acestor două concepte, care, în concepţia noastră sunt complementare. În funcţie de situaţie acestea pot fi în relaţii de integrare, prin care informatica intră în mediul informaţional, sau manageriale în care informatica cere informaţii pentru dezvoltarea tehnologiilor sale. Astfel se justifică apariţia de noi concepte, unul dintre acestea fiind cunoscut sub denumirea de „informaţii despre ameninţare” („threat intelligence”).

Author Biography

Sorin TOPOR, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I

Născut la data 05 aprilie 1965, localitatea Tulcea, Sorin Topor este absolvent al Academiei de Înalte Studii Militare, Facultatea de Arme întrunite, promoţia 1993. Deţine titlul de doctor în Ştiinţe Militare, acordat în anul 2005 de către Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”. Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat, stagii de pregătire etc. De profesie ofiţer, din anul 1999 desfăşoară activitate didactică în Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, iar în calitate de profesor universitar din anul 2013. Are o vastă activitate ştiinţifică (cercetări efectuate, cursuri predate), fiind autor a 7 cărţi, 31 de cursuri universitare şi monografii, publicate în edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, şi a mai multor articole şi comunicări ştiinţifice, apărute în publicaţii din ţară şi din străinătate. A fost nominalizat pentru Premiile naţionale ale revistei Gândirea Militară Românească, în anul 2006, cu cartea Războiul electronic naval. A fost citat în numeroase lucrări cuprinse în reviste indexate BDI, în cărţi, capitole de cărţi sau volume, publicate la edituri cu prestigiu ştiinţific recunoscut în domeniul ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică. Din anul 2014 este membru asociat al Academiei Oamenilor de Ştiinţă. Este membru fondator al Asociaţiei UVS România şi membru în alte asociaţii profesionale de prestigiu în domeniul educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

References

*** https://www.techopedia.com vizitat la data de 20.07.2018

*** Cybergym Europe, https://www.cybergymeurope.com vizitat la 27.09.2018

*** Raportul Butler „Review of Intelligence on Weapons of Mass Destruction: Implementation of its conclusions”, la adresa https://assets.publishing.service.gov.uk accesat la data de 02.06.2018

Anton, Mihail, Sociocybernetics: Challanges and perspectives for the cyber security and cyber defence, în International Scientific Conference Strategies XXI Jurnal, 2015/2, vol 3

Beligan, Daniel; Roceanu, Ion; Bărbieru, Dragoş; Radu, Cătălin, Features of using serious games in military education and training, în eLearning & Software for Education, 2013, Issue 2.

Dinu, Mihai-Ştefan, Strategic intelligence and national security, International Scientific Conference „Strategies XXI”, vol. 3, „Carol I” National Defence University Publishing House, 2014.

Şuşnea, Elena, Tehnici avansate data mining utilizate în sistemele informatice inteligente pentru asistarea deciziilor, Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Volumul 4, 2018.

Topor, Sorin. The Rol of Forecast and Initiatives in Decision Elaboration for Activities Specific to a Complex Information Operational Environment, în Teodor Funzeti and Marinel – Adi Mustaţă (editors), Science in the Mirror, Toward a New Method of Paradigm Comparison, Editions du Tricorne, Geneva, Switzerland, 2012.

Topor, Sorin; Calin, Ion; Nitu, Costinel; Crăciun, Draga-Nicola. Despre informaţii şi sisteme informaţionale militare. Bucureşti, Editura Bren, 2008.

Turcu, Dănuţ, Florin Spârlu, Mobile software for enhancing cyberculture, The 14th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, April 19-20, 2018.

Published

2018-10-08

Issue

Section

Articole