ROLUL SPECIALISTULUI ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ MILITARĂ ÎN PROCESUL DE PREGĂTIRE AL MILITARILOR

Authors

  • Maximilian-Paul TOFAN Academia Tehnică Militară

Abstract

Activitatea specialistului în educație fizică militară (ofițer/subofițer cu educația fizică, profesor/instructor, instructor sportiv, antrenor) este deosebit de complexă. Specialistul realizează programe de pregătire, în concordanţă cu nivelul dezvoltării motrice a grupului şi cu misiunile pe care acesta urmează să le îndeplinească. Probabil, cea mai importantă atribuție a funcției pe care o are specialistul în educație fizică militară o constituie cunoașterea situaţiei stării fizice individuale a militarilor. Împreună cu medicul recomandă cele mai eficiente programe și mijloace pentru prevenirea și combaterea deficiențelor. O pregătire fizică optimă asigură suportul fizic și psihic necesar celorlalte categorii de pregătire, iar rolul cel mai important în această direcție îl are specialistul în educație fizică militară.

Author Biography

Maximilian-Paul TOFAN, Academia Tehnică Militară

Cpt. Tofan Paul-Maximilian este comandat companie studenţi la Academia Tehnică Militară din anul 2010 până în prezent. Este absolvent cu diplomă de bacalaureat al Grupului Şcolar Industrial „Mircea Eliade”, Bucureşti, profilul matematică-informatică, promoţia 2001. În perioada 2001-2005 urmează cursurile Facultăţii de drept din cadrul Universităţii „Româno-Americane”, Bucureşti şi este licenţiat ca jurist, iar în perioada 2012-2015 urmează cursurile Facultăţii de educaţie fizică şi sport din cadrul Universităţii Ecologice, Bucureşti fiind licenţiat în educaţie fizică şi sport. De asemenea, este absolvent al Masteratului în educaţie fizică şi sport din cadrul aceleiaşi universităţi. În perioada 2006-2008 a lucrat ca avocat stagiar în cadrul baroului Bucureşti, iar apoi a ocupat funcţia de comandant pluton la unitatea militară 02266, Craiova (2008-2009) şi comandant pluton la unitatea militară 01348, Bucureşti (2009-2010). Începând cu 01.10.2015 este student doctorand la Şcoala doctorală din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, domeniul „Ştiinţe militare”.

References

Andrei Ion, Teza de doctorat, Influenţa educaţiei fizice şi sportului asupra capacităţii operaţionale a structurilor militare, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București, 2009.

SMG/PF – 7.1., Regulamentul Educaţiei Fizice Militare, București, 2012.

SMG/PF – 3.8./2003 – Instrucţiuni privind managementul activităţii sportive în Armata României.

SMG 30/2016 – Concepţia de educaţie fizică şi sport în armata României.

Published

2018-10-08

Issue

Section

Articole