PROTECŢIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE ÎN CONTEXT NA5CRO

Authors

  • Daniel ROMAN Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Complexitatea mediului operaţional contemporan este generată de multitudinea factorilor de influenţă care prin acţiunile sau stările de fapt ale acestora, dau acele puncte de echilibru sau de dezechilibru ale proceselor şi fenomenelor din sfera de securitate. În acest context, momentul trecerii de la starea de normalitate către o stare inevitabilă de criză sau de război, ar putea fi anticipat datorită modificării „parametrilor de stare” ai anumitor „sisteme responsabile”. Incapacitatea naţiunilor de a gestiona problemele societale în beneficiul populaţiei, creşte valoarea ameninţărilor la adresa infrastructurilor critice, iar componenta militară este solicitată să planifice şi să execute operaţii de răspuns la criză non articol 5 (NA5CRO). Acest lucru este un rezultat direct al abordării cuprinzătoare a factorilor de securitate: politic, militar, economic, social, informaţional şi de infrastructuri, care se manifestă în mod specific într-o situaţie de criză sau de conflict militar. Determinările comportamentelor ale fiecărui factor de securitate pot fi analizate individual şi în funcţie de gradul de interdependenţă funcţională a rolului infrastructurilor care le susţin. Plecând de la acest considerent, este vitală înţelegerea protecţiei infrastructurilor critice în context NA5CRO, ca modalitate de abordare reciprocă a componentelor de securitate militară şi infrastructuri, într-o relaţie coerentă de cauzalitate, efecte şi consecinţe

Author Biography

Daniel ROMAN, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Roman Daniel s-a născut la data 27 martie 1974, în oraşul Oneşti. După absolvirea Liceului Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza în anul 1992, s-a înscris la Institutul Militar de Invăţământ Superior Artilerie si Rachete Antiaeriene „General Bungescu” din Braşov, ale cărei cursuri le-a absolvit în anul 1996. A absolvit ulterior, în anul 2011, cursurile de master ale Facultăţii de comandă şi stat major din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, specializarea Conducere interarme forţe terestre. Din anul 2012 este licenţiat în Ştiinţe Economice – Administrarea afacerilor şi doctorand în Ştiinţe Militare având tema de cercetare „Modele conceptuale avansate de lucru colaborativ destinate creşterii interoperabilităţii sistemelor de ripostă antiaeriană”. După absolvirea Institutului Militar de Invăţământ Superior Artilerie si Rachete Antiaeriene „General Bungescu” a îndeplinit succesiv funcţii de comandă, respectiv comandant de pluton lansare rachete antiaeriene, comandant de baterie artilerie şi rachete antiaeriene, a participat la cursuri de pregătire în ţară şi străinătate, ulterior ocupând diverse funcţii în unităţi de învăţământ nonuniversitare, Şcoala de Aplicaţie Unităţi Sprijin de Luptă „General Eremia Grigorescu” din Sibiu. Începând din anul 2014 este cadru didactic (instructor superior) la Facultatea de comandă şi stat major din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti. Este căsătorit şi are doi copii.

References

Alexandrescu, Grigore; Văduva Gheorghe, Infrastructuri critice. Pericole, ameninţări la adresa acestora. Sisteme de protecţie, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006.

Colectiv, Ghidul Strategiei Naţionale pentru Apărare a Ţării pentru perioada 2015-2019, document aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 128 din 10 decembrie 2015.

Colectiv, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind protecţia infrastructurilor critice de informaţie, Bruxelles, 2009, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2009/RO/1-2009-149-RO-F1-1.Pdf.

Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora, Bruxelles, 2008, http://ccpic.mai.gov.ro/docs/directiva114_RO.pdf?uri=OJ:L:2008:345:0075:0082:RO:PDF.

DRACK, Manfred, Ludwig von Bertalanffy’s early system approach, in Systems Research and Behavioral Science, Volume 26, Issue 5, September/October 2009, p. 566, http://journals.isss.org/index.php/proceedings52nd/article/viewFile/1032/322.

Gattinesi Peter, colectiv, JRC TECHNICAL REPORTS European Reference Network for Critical Infrastructure Protection, Luxembourg, Publications Office of the European Union, ERNCIP Handbook 2017 edition.

Gottwald Stephan, colectiv, Final report on Study on Critical Dependencies of Energy, Finance and Transport Infrastructures on ITC Infrastructure, Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft (IABG), Berlin Office, 2011.

Rus Alexandru, colectiv, Doctrina privind participarea la operaţii de răspuns la crize non-articol 5, Editura SMG, Bucureşti, 2013.

STEPHEN, P. Robbins, Organizational Theory: Structure, Design, and Applications, Prentice Hall, New Jersey, 1990.

Şerban Liviu, colectiv, Doctrina Armatei României, Editura SMG, Bucureşti 2012.

The White House, Executive Order 13010: Critical Infrastructure Protection, 15 July 1996, http://fas.org/irp/offdocs/eo13010.htm.

https://www.cssp.ro/analize/2012/10/01/atacurile-cibernetice-din-estonia-2007/

http://www.mediafax.ro/externe/sistemul-informatic-ale-unei-centrale-nucleare-din-sua-afectat-de-un-atac-cibernetic-16524844

http://intelligence.sri.ro/cyber-noul-domeniu-operational-nato/

https://www.recordedfuture.com/russia-ukraine-cyber-front/

Published

2018-07-04

Issue

Section

Articole