ASPECTE ALE SECURITĂȚII NAȚIONALE ÎN RESPONSABILITATEA COMPLEMENTARĂ A COMUNITĂȚILOR ȘI ADMINISTRAȚIILOR LOCALE

Authors

  • Mariana CÂJU Consiliul Judeţean Braşov
  • Ion ROCEANU Universitatea Națională de Apărare „Carol I”,

Abstract

Securitatea națională este un subiect intens dezbătut în ultima perioadă în contextul creșterii riscurilor și amenințărilor externe dar prea puțin sunt analizate aspectele interne care țin de domeniul securității naționale. În acest sens, prezentul articolul abordează componenta internă, non-militară a securității naționale dedusă mai ales din percepția cetățenilor asupra acestui aspect al vieții lor ca rezultat al unor chestionare aplicate de autor în anii 2014 și 2017. Rezultă din aceste chestionare că aspectele cotidiene care influențează viața fiecărui cetățean și al comunităților au o pondere majoră în modul în care este privită tema securității în general. Este de asemenea demonstrat că această percepție este strâns legată și de modul în care autoritățile locale acționează în îmbunătățirea acelor aspecte pe care cetățenii le consideră că afectează atât securitatea și siguranța individuală cât și cea a comunităților

Author Biography

Mariana CÂJU, Consiliul Judeţean Braşov

Născută la data de 07.03.1973, în localitatea Medgidia, județul Constanța, Mariana Câju este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universităţii București, promoţia 1997. De profesie jurist, şi-a desfăşurat activitatea la Consiliul Județean Brașov, în calitate de Președinte al Comisiei de Sănătate, de Vicepreședinte și de Președinte Interimar al Consiliului Județean Brașov. În prezent, este Președinte al Consiliului de Administrație, la Spitalul municipal „Aurel Tulbure”, din Făgăraș. Activitatea ştiinţifică s-a concretizat în publicarea mai multor articole şi comunicări ştiinţifice, apărute la Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I” și la Editura Academiei de Informații „ Mihai Viteazul”. În prezent, este doctorand la Universitatea de Apărare „ Carol I”, specialitatea Informații si securitate națională. A fost bursier în cadrul proiectului Rețeaua transnațională de management integrat al cercetării doctorale și postdoctorale inteligente în domeniile „Științe militare”, „Securitate și informații” și „Ordine publică și siguranță națională”, Program de formare continuă a cercetătorilor de elită „Smart SPODAS”.

References

*** Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 - 2020, Cancelaria Primului Ministru - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

*** Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabila a României, Orizont 2013-2020-2030, Guvernul României – Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile - Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă;

Alexandra Sarcinschi, Elemente noi în studiul securităţii naţionale şi internaţionale, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2005;

Alexandra Sarcinschi, Dimensiunile nonmilitare ale securităţii, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2005

Dragoș Dincă, Servicii publice şi dezvoltare locală, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008

Malik F. Saleh, The Three Dimensions of Security, International Journal of Security, Vol. 5, Issue 2, 2011.

Hyden Goran, Court Julius, Governance and Development, World Governance Discussion Paper 1, United Nations University, 2002

http://studiidesecuritate.wordpress.com

Published

2018-07-04

Issue

Section

Articole