INCIDENȚA NORMELOR INTERNAȚIONALE CU PRIVIRE LA TERORIȘTI ȘI LA LUPTĂTORII TERORIȘTI STRĂINI

Authors

  • Laura Mădălina ENACHE Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Abstract

Abstract: Deși asistăm în prezent la cea mai redusă pondere a conflictelor armate din istoria umanității, acestea fiind concentrate îndeosebi în anumite zone, problema teroriștilor și a luptătorilor teroriști străini care acționează la nivelul acestor conflicte este de mare actualitate. Acțiunile prohibite desfășurate de acești combatanți nelegali, potențate de asimetria conflictelor armate, de caracterul transnațional al acestor actori și de posibilitatea lor de a se deplasa oriunde în lume, îi plasează în sfera vulnerabilităților la adresa păcii și securității internaționale, comunitatea internațională considerând a fi incidente atât normele Dreptului Internațional, cât și normele Dreptului Internațional Umanitar.

Author Biography

Laura Mădălina ENACHE, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Născută la data de 20.11.1989, în București, Laura-Mădălina Enache este absolventă a Universităţii din București, Facultatea de Drept, promoţia 2013. Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea studiilor universitare de masterat în domeniul Dreptului Internațional Public, în cadrul Facultății de Drept a Universității din București, în prezent fiind doctorand al Universității Naționale de Apărare „Carol I”, în domeniul Informații și Securitate Națională. De profesie jurist, Laura-Mădălina Enache își desfășoară activitatea, în calitate de expert, în cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Are o vastă activitate ştiinţifică, fiind autoarea mai multor articole şi comunicări ştiinţifice, publicate în reviste și în volumele unor manifestări științifice, cu prestigiu recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau indexate în baze de date internaţionale.

References

* Kenneth Watkin, Warriors without rights? Combatants, Unprivileged Beligerents and the struggle over legitimacy, HPCR Occasional Paper Series, Winter 2005

* David Salisbury, Asymmetric Warfare and the Geneva conventions: Do we Need a new Law of Armed Conflict in the Age of Terrorism?, Canadian Forces College

* Boay Ganor, Defining Terrorism: Is One Man’s Terrorist Another Man Freedom Fighter?

* Gabor Rona, ICRC Legal Advisor, When war is not a war? The proper role of the law of armed conflict in the ”global war” on terror

* Marco Sassoli, Antoine Bouvier, Cases, Documents and Teaching Materials, How Does Law Protect in War, Tadic Case No 160 ICTY

* Colgan, Hegghammer, Islamic Foreign Fighters: Concept and Data, Annual Convention of Juridical Studies, Montreal 2011

* Foreign Fighters under International Law, Academy Briefing no.7, Geneva Academy of International Law and Human Rights, October 2014

* Ion Gâlea, Aplicarea normelor dreptului internațional umanitar în cazul operațiunilor antiteroriste, Ed. C.H.Beck, București, 2013

** www.ihlresearch.org

** www.icrc.org

** https://www.independent.co.uk/news/world/americas/guantanamo-bay-why-was-it-set-up-what-are-the-controversies-and-why-is-obama-looking-to-close-the-a6891516.html

** https://www.newyorker.com/magazine/2004/05/10/torture-at-abu-ghraib

** https://www.mae.ro/node/34523

** http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5369-2015-INIT/ro/pdf

** https://www.europol.europa.eu/content/te-sat-2014-european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2014

** http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism/foreign-fighters/

Published

2018-07-04

Issue

Section

Articole