ABORDĂRI TEORETICE ALE DIMENSIUNILOR NON-MILITARE ALE SECURITĂŢII

Authors

  • Daniel DUMITRU Universitatea Naţională de Apărare - Carol I
  • Ciprian Laurenţiu FERARU Universitatea Naţională de Apărare - Carol I

Abstract

Rezumat: Analizând curentele existente în domeniul studiilor de securitate, alături de componentele sistemului global, pot fi sintetizate următoarele perspective ale securităţii: perspectiva militară; perspectiva politică; perspectiva economică; perspectiva socială; perspectiva culturală; perspectiva ecologică. Toate aceste perspective sunt la fel de importante pentru realizarea stării de securitate şi, mai mult, ele inter-relaţionează. Astfel, perspectiva politică vizează atât relaţia dintre stat şi cetăţenii săi, cât şi relaţiile internaţionale ale statului respectiv. Perspectiva economică are în vedere fundamentarea economică a puterii militare, dar şi componenta pur economică a securităţii la toate nivelurile sale, cu accent pe cel individual. Acest ultim nivel este şi cel vizat de perspectiva socială a securităţii: securitatea statului este extrem de importantă, însă nu poate fi realizată fără a avea la bază securitatea indivizilor. Perspectiva culturală priveşte delicatele probleme legate de etnie şi religie, sursele unora dintre cele mai importante conflicte ale ultimelor decenii. În fine, perspectiva ecologică, o problemă mai nou aflată în studiu, include trei aspecte ce nu pot fi ignorate: problemele de mediu cauzate de război, resursele naturale a căror posesie sau control poate naşte dispute internaţionale şi catastrofele naturale.

References

Constituţia României, Bucureşti, 2004

*** Strategia națională de apărare a României pentru perioada 2018-2019, București, 2015

*** European Commission, Communication on Governance and Development, 2003.

*** UNDP Strategy Note on Governance for Human Development, 2004.

*** Center for Defense Information, World at War, în „The Defense Monitor”, vol. XXXIV, nr. 1/2005.

Buzan, Barry, Popoarele, statele şi teama, 1991.

Buzan, Barry, SUA şi marile puteri: politica mondială în secolul XXI, 2004.

Booth, Ken, Noi idei despre strategie şi securitate internaţională, 1991.

Booth, Ken, Arta guvernării şi securitate, 1998.

Booth, Ken, Lumi în coliziune: teroarea şi viitorul ordinii globale, 2002.

Court, Julius; Goran Hyden, Mease, Ken, Governance Performance: The AggregatePicture, în „World Governance Survey Discussion Paper 3”, United Nations University, 2002.

Holsti, K.J., Governance without Governement: Polyarchy in the 19th Century, European International Politics.

Nichiporuk, Brian, The Security Dynamics of Demographic Factors, RAND Corporation, 2000.

http://www.ipcc.ch.

http://www.worldbank.org/wbi/governance.

http://info.worldbank.org/governance

Published

2018-07-04

Issue

Section

Articole