SINERGIA - CONDIŢIE ESENŢIALĂ A SUCCESULUI ÎN PROCESUL PLANIFICĂRII CIVIL - MILITARE ÎN ORAŞUL INTELIGENT

Authors

  • Sorina Georgiana RUSU Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Abstract

Asigurarea securității multidimensionale (socială, de mediu, servicii, cibernetică etc.) în orașele inteligente, contribuie în mod semnificativ la reducerea cheltuielilor de funcționare a serviciilor publice, alături de reducerea timpului consumat de utilizatori pentru accesul la aceste servicii, contribuind, astfel, la creșterea nivelului de trai al populației. Entitățile care se ocupă cu planificarea spațială a orașului și asigurarea securității urbane ar trebui să desfășoare o activitate permanentă de monitorizare și informare reciprocă referitoare la activitățile și acțiunile desfășurate de actorii urbani civili și militari, pentru datele de interes comun. Așadar, sinergia este o condiție esențială pentru asigurarea funcționării eficiente a orașului inteligent, la pace, în situații de criză sau la război.

Author Biography

Sorina Georgiana RUSU, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Sorina-Georgiana Rusu s-a născut la data de 18 martie 1986, la Botoșani. După absolvirea programului de studii „Amenajarea și Planificarea Peisajului” al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, în anul 2008, obține titlul de licențiat în domeniul peisagistică-urbanism. Și-a continuat pregătirea academică la aceeași universitate, obținând, în anul 2010, titlul de master în domeniul urbanism. Din același an și până în prezent, și-a desfășurat și își desfășoară activitatea, în calitate de cadru didactic (asistent universitar), la Facultatea de Urbanism a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. În anul 2014, finalizează primul doctorat în cadrul Școlii Doctorale „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” - UAUIM, obținând titlul de doctor în domeniul urbanism. Are o vastă activitate științifică, fiind autoare de articole și de comunicări științifice, participând la multiple studii de cercetare și proiecte complexe, la conferințe naționale și internaționale, la workshop-uri și la concursuri. Totodată, s-a implicat în activități educaționale, de cercetare și de promovare a facultății și a domeniului profesional. În anul 2017, publică prima carte, intitulată Transformarea peisajului structurilor de apărare în context urban, apărută în colecția Universitaria a Editurii Paralela 45, și o lansează în cadrul Târgului internațional de carte Gaudeamus. În prezent, este student-doctorand în domeniul științe militare la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, având ca temă de cercetare „Planificarea și proiectarea obiectivelor destinate apărării în orașul inteligent”.

References

*** Comisia Europeană, Studii de dezvoltare regională, The EU Compendium of spatial planning systems and policies, Luxemburg, 1997.

*** Headquarters, Departament of the Army, FM 90-10 Military Operations On Urban Terrain (MOUT), Washington, DC, 1993.

Mintzberg, Henry, Ascensiunea și declinul planificării strategice, trad. Smaranda Nistor, Editura Publica, București, 2008.

Orzeață, Mihail, Managementul resurselor de apărare (curs), Editura Academiei Forțelor Aeriene, Brașov, 2009.

Rusu, Sorina-Georgiana, New military spatial planning trends under the influence of revolution in military affairs and globalization, Proceedings - The International Scientific Conference Strategies XXI - Strategic Changes in Security and International Relations, vol I, “Carol I” National Defence University Publishing House, Bucharest, 2015.

Rusu, Sorina-Georgiana, Smart City - New Concept in Civil-Military Planning, Proceedings - The International Scientific Conference Strategies XXI- - The Complex and Dynamic Nature of the Security Environment, “Carol I” National Defence University Publishing House, Bucharest, 2017.

*Asistent universitar la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Drd. Șt. militare la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

e-mail: rususorina2004@yahoo.com

Published

2018-07-04

Issue

Section

Articole