Imagine copertă

SINERGIA - CONDIŢIE ESENŢIALĂ A SUCCESULUI ÎN PROCESUL PLANIFICĂRII CIVIL - MILITARE ÎN ORAŞUL INTELIGENT

Sorina Georgiana RUSU

Abstract


Asigurarea securității multidimensionale (socială, de mediu, servicii, cibernetică etc.) în orașele inteligente, contribuie în mod semnificativ la reducerea cheltuielilor de funcționare a serviciilor publice, alături de reducerea timpului consumat de utilizatori pentru accesul la aceste servicii, contribuind, astfel, la creșterea nivelului de trai al populației. Entitățile care se ocupă cu planificarea spațială a orașului și asigurarea securității urbane ar trebui să desfășoare o activitate permanentă de monitorizare și informare reciprocă referitoare la activitățile și acțiunile desfășurate de actorii urbani civili și militari, pentru datele de interes comun. Așadar, sinergia este o condiție esențială pentru asigurarea funcționării eficiente a orașului inteligent, la pace, în situații de criză sau la război.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Comisia Europeană, Studii de dezvoltare regională, The EU Compendium of spatial planning systems and policies, Luxemburg, 1997.

*** Headquarters, Departament of the Army, FM 90-10 Military Operations On Urban Terrain (MOUT), Washington, DC, 1993.

Mintzberg, Henry, Ascensiunea și declinul planificării strategice, trad. Smaranda Nistor, Editura Publica, București, 2008.

Orzeață, Mihail, Managementul resurselor de apărare (curs), Editura Academiei Forțelor Aeriene, Brașov, 2009.

Rusu, Sorina-Georgiana, New military spatial planning trends under the influence of revolution in military affairs and globalization, Proceedings - The International Scientific Conference Strategies XXI - Strategic Changes in Security and International Relations, vol I, “Carol I” National Defence University Publishing House, Bucharest, 2015.

Rusu, Sorina-Georgiana, Smart City - New Concept in Civil-Military Planning, Proceedings - The International Scientific Conference Strategies XXI- - The Complex and Dynamic Nature of the Security Environment, “Carol I” National Defence University Publishing House, Bucharest, 2017.

*Asistent universitar la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Drd. Șt. militare la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

e-mail: rususorina2004@yahoo.com
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com