Imagine copertă

Acțiunile apărării antiaeriene în conflictele din zona Golfului Persic și Balcani

Florin STAFI

Abstract


Operațiile „Furtună în deșert” și „Forța aliată” au reprezentat, dincolo de mijlocul militar pentru îndeplinirea obiectivelor politice, confruntarea acțională a două forțe: aeriene vs antiaeriene. Interacțiunea dintre acestea au condus la schimbări majore în abordarea războiului, punând bazele unor noi teorii doctrinare și redefinind termenul de putere militară într-o nouă paradigmă: echilibrul de forță poate fi menținut doar printr-o reacție completă a sistemului agresat, mixând întreaga gamă de factori determinanți într-o ecuație complexă ca cea a confruntării militare. Apărarea antiaeriană își are rolul său esențial, decisiv de cele mai multe ori, și de a cărei reușită depinde starea finală a ambelor părți. Lecțiile din Golful Persic și Balcani ne conving, încă o dată, de necesitatea imperativă de a proiecta un sistem de foc antiaerian eficient, cu un potențial de luptă adecvat amenințărilor aeriene și care să poată răspunde parametrilor operaționali ai câmpului de luptă.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Atkinson, Rick, Crusade:The Untold Story of the Persan Gulf War, Boston: Houghton Mifflin, 1993.

Bălăceanu, Ion. Revoluţia tehnologică contemporană şi impactul ei asupra potenţialului militar. Bucureşti:Editura AÎSM, 2001

Bălăceanu, Ion, Daniel Dumitru și Ion Ioana. Potenţialul de luptă al Forţelor Terestre în context NATO. Bucureşti: Editura TOP FORM, 2006.

Lambeth, S. Benjamin. NATO’s Air War for Kosovo. RAND, 2001.

Dicționarul explicativ al limbii române, revizuit. București:Editura Academiei, 2012.

Fuller, J.F.C. The Foundation of the Science of War. Southampton: The Camelot Press Limited, 1993.

NATO glossary of abbreviations used in NATO documents and publications, 2016.

Martin, Iulian. Interacţiunea strategiilor în conflictele armate moderne. București: Editura Universităţii Naţionale de Apărare, 2012.

Stone, Troy R., The Air War Over Serbia: Denial, Punishment, or Balance of Interest, School of advanced airpower studies, Air University Maxwell Air Force Base, Alabama, June 2001.

Sun Tzî. Arta războiului. București: Editura Militară, 1976.

Werrell, P. Kenneth, Archie to SAM. A Short Operational History of Ground-Based Air Defense, Second Edition, Alabama:Air University Press, 2005

Publicații:

Allied Joint Doctrine for Air and Space Operations, Edition B, Version 1, 2016.

BARRY, John, THOMAS, Evan, The Kosovo Cover-up, Newsweek Magazine, SUA, 15 mai 2000.

Christie, Thomas, J. Donis and A. Victor, Desert Shild/Desert Storm Suppresion of Air Defence, Phase I report, IDA Document D-1076, January 1996, HRA

NATO glossary of terms and definitions, 2015.

NATO glossary of abbreviations used in NATO documents and publications, 2016.

Mediu de internet

http://www.nato.int, accesat în data de 02 februarie 2018.

http://www.globalsecurity.org, accesat în data de 15 februarie 2018.

http://www.nato.int/docu/review/index_fr.htm, accesat în data de 04 martie 2018.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com