Terorismul global în societatea contemporană

Laurenţiu ANGHEL

Abstract


Terorismul este marea provocare a secolului XXI, un veac ce deschide noi orizonturi ştiinţifice, tehnice, informaţionale, dar şi o listă lungă de provocări din sfera acţiunilor teroriste, ce au marcat o creştere substanţială în impactul creat asupra riscului de securitate al statelor. Acest tip de problemă poate fi soluţionată prin participarea comună a societăţii internaţionale, care ar trebui să uite de interese locale, regionale, şi să se întâlnească în rezolvări unitare. Terorismul este un fenomen care poate fi combătut printr-o cunoaştere atentă a cauzei, a efectului şi, mai ales, a impactului pe termen mediu şi lung.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Arădăvoaice Gheorghe, Naghi Gheorghe, Niţă Dan; Terorism, p.37 Antiterorism,Contraterorism, Editura Antet, Bucureşti, 1997, p.214

Hoffman Bruce, Implicaţiile terorismului motivat de imperative religioase, studiu RAND Corporation, 1993, p.172

Onişoru Constantin, Terorismul politic. Teorie, tactici, contramăsuri. Revista Impact Strategic, Nr.1-2/2003.

Cf. Mircea Mureşan, Gheorghe Văduva, Războiul viitorului, viitorul războiului, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2004, p.78

Mirela Atanasiu, Lucian Stăncilă, Terorismul-răul din umbră al începutului de secol, Editura Universității Naționale de Apărare ,,Carol I’’, București-2014, p.56

Ilie Popescu , Victor Duculescu, Terorismul internațional- flagel al lumii contemporane, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti 2003, p.265

http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism/

https://andreivocila.files.wordpress.com/2010/07/vocila-andrei-terorism-si-securitate-nationala-terorism.pdf
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com