Terorismul global în societatea contemporană

Authors

  • Laurenţiu ANGHEL Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Abstract

Terorismul este marea provocare a secolului XXI, un veac ce deschide noi orizonturi ştiinţifice, tehnice, informaţionale, dar şi o listă lungă de provocări din sfera acţiunilor teroriste, ce au marcat o creştere substanţială în impactul creat asupra riscului de securitate al statelor. Acest tip de problemă poate fi soluţionată prin participarea comună a societăţii internaţionale, care ar trebui să uite de interese locale, regionale, şi să se întâlnească în rezolvări unitare. Terorismul este un fenomen care poate fi combătut printr-o cunoaştere atentă a cauzei, a efectului şi, mai ales, a impactului pe termen mediu şi lung.

Author Biography

Laurenţiu ANGHEL, Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Născut la data 21.06.1984, în Bucureşti, Alexandru-Laurenţiu Anghel este absolvent al Academiei Tehnice Militare, Facultatea de Mecanică, promoţia 2009. Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat, stagii de pregătire. În prezent, urmează cursurile Școlii Doctorale din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”. De profesie inginer, își desfășoară activitatea, în calitate de ofiţer de poliţie, la Inspectoratul General al Poliţiei Române. Are o vastă activitate ştiinţifică, fiind autorul mai multor articole şi comunicări ştiinţifice, apărute la Editura Universităţii Naţionale de Apărare„Carol I”.

References

Arădăvoaice Gheorghe, Naghi Gheorghe, Niţă Dan; Terorism, p.37 Antiterorism,Contraterorism, Editura Antet, Bucureşti, 1997, p.214

Hoffman Bruce, Implicaţiile terorismului motivat de imperative religioase, studiu RAND Corporation, 1993, p.172

Onişoru Constantin, Terorismul politic. Teorie, tactici, contramăsuri. Revista Impact Strategic, Nr.1-2/2003.

Cf. Mircea Mureşan, Gheorghe Văduva, Războiul viitorului, viitorul războiului, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2004, p.78

Mirela Atanasiu, Lucian Stăncilă, Terorismul-răul din umbră al începutului de secol, Editura Universității Naționale de Apărare ,,Carol I’’, București-2014, p.56

Ilie Popescu , Victor Duculescu, Terorismul internațional- flagel al lumii contemporane, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti 2003, p.265

http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism/

https://andreivocila.files.wordpress.com/2010/07/vocila-andrei-terorism-si-securitate-nationala-terorism.pdf

Published

2018-07-04

Issue

Section

Articole