SARCINILE UTILE ALE AERONAVELOR FĂRĂ PILOT UMAN LA BORD. PRODUSE ALE UNOR FABRICANȚI INTERNAȚIONALI.

Authors

  • Laurenţiu-Răducu POPESCU Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Abstract : Orice aeronavă militară pilotată sau nepilotată a fost și va fi dotată cu aparatura de întrebuințare în luptă specifică categoriei din care face parte. În prezenta lucrare se fac referiri la aparatura specifică (sarcina utilă) aflată la bordul aeronavelor fără pilot uman la bord, numite în continuare RPAS . Se prezintă o scurtă istorie, o mică clasificare, cu analize și referințe la diferite studii de specialitate, precum și o prezentare minimală a sarcinilor utile a principalilor producători la nivel internațional aflate la bordul RPAS.

Author Biography

Laurenţiu-Răducu POPESCU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Născut la data de 26.11.1968, în localitatea Piatra-Neamț, Laurențiu-Răducu POPESCU este absolvent al Academiei Tehnice Militare, București, Facultatea de Aviație și Blindate, promoţia 1991, și al Facultății de Mecanică din cadrul Universităţii Politehnica,Timișoara, promoţia 1995. Deţine titlul de doctor în „știința și ingineria materialelor”, acordat, în anul 2005, de către Universitatea Politehnica, dinTimișoara, și titlul de doctor în „științe militare și informații”, obținut, în anul 2011, la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” . Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri, stagii de pregătire, precum și a studiilor postdoctorale de cercetare avansată, în cadrul proiectului Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile știinţe militare, securitate şi informaţii şi ordine publică şi siguranţă naţională - program de formare continuă a cercetătorilor de elită - „SmartSPODAS” (ID proiect: POSDRU/159/1.5/S/138822 ). De profesie cadru didactic, își desfășoară activitatea, în calitate de conferențiar universitar, la Departamentul Forțe aeriene/Facultatea de comandă și stat major a Universităţii Naționale de Apărare ,,Carol I”- București. Din 2013 și până în prezent, ocupă funcția de director științific al Centrului de cercetare ştiințifică în domeniul acțiunilor militare la nivel tactic și operativ din cadrul Facultății de comandă și stat major. Are o vastă activitate ştiinţifică (cercetări efectuate, cursuri predate), fiind autor a: - 4 cărţi: 1.SISTEMELE AERIENE FĂRĂ PILOT UMAN LA BORD. Consideraţii generale, implicaţiile asupra acţiunilor militare, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2012; 2.ÎNTREBUINŢAREA SISTEMELOR AEROSPAŢIALE FĂRĂ PILOT UMAN LA BORD, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2012; 3.SPAŢIUL COSMIC - DIMENSIUNE A ACŢIUNILOR MILITARE, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2012; 4.EXTINDEREA APLICAȚIILOR DE CONTROL NEDISTRUCTIV ULTRASONIC ȘI MAGNETIC ÎN INDUSTRIA AERONAUTICĂ, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2017; - 5 cursuri de specialitate, 8 studii de specialitate, 18 articole şi comunicări ştiinţifice, apărute la diverse edituri din ţară. A fost responsabil de proiect în 2 granturi/proiecte prin competiţie – naţională, membru într-un grant/proiect prin competiţie – internaţională și membru în 3 granturi/proiecte prin competiţie – naţională. A obținut premii și aprecieri naţionale în domeniu, precum: 1.Premiul Universității Naționale de Apărare „Carol I” pentru cea mai bună lucrare științifică, publicată, în anul 2012, cu titlul „Sistemele aeriene fără pilot uman la bord. Consideraţii generale, implicaţiile asupra acțiunilor militare”, la Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2012; 2.Premiul anual 2013 al fundației „General Ștefan Gușă” pentru activitate științifică în domeniul apărării naționale, cu lucrarea: „Sistemele aeriene fără pilot uman la bord. Consideraţii generale, implicaţiile asupra acțiunilor militare”, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2012; 3.Premiul Iustin Capră pentru merite deosebite în activitatea Asociației UVS ROMÂNIA 2015 (asociație al cărei președinte a fost, în perioada 31.01.2012 - 26.04.2016); 4.Nominalizare la Premiul „General de brigadă Constantin Hîrjeu”, al revistei Gândirea militară românească, în anul 2013, pentru contribuția remarcabilă la îmbogățirea patrimoniului științei militare, cu cartea „Spațiul cosmic – dimensiune a acțiunilor militare”.

References

Bernard F.– Radar à ouverture synthétique: images par les ondes radio, Armada International, Elveţia, nr. 4, aug.-sep. 1998, p. 28-34

The JAPCC Flight Plan for Unmanned Aircraft Systems in NATO 2008, Editat de JAPCC Kalkar, Germania, 2008, p.B-71.

RPAS Remotely Piloted Aircraft Systems The Global Perspective 2015-2016, UVS International, ETC Imprimerie France, Paris-2016, ISSN 1967-1709

Published

2018-07-04

Issue

Section

Articole