Imagine copertă

SCURT ISTORIC AL RELAȚIILOR POLITICE ALE ȚĂRILOR DIN AFRICA DE NORD ȘI ASIA DE SUD-VEST CU UNIUNEA EUROPEANĂ

Daniel Constantin CHELĂRESCU

Abstract


Abstract: Uniunea Europeană reprezintă în momentul actual una dintre cele mai mari organizații politice și economice ale lumii. Relațiile cu vecinii săi, și în special cu statele din zona MENA reprezintă o adevărată provocare, atât pentru UE, cât și pentru statele MENA. Uniunea Europeană dorește dezvoltarea unui climat de afaceri sănătos, cu parteneri din vecinătate și care, indiferent de problemele întâmpinate, să împărtășească aceleași valori democratice.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Constantin Moștoflei, Rolul UE în asigurarea securității globale, Editura Universității Naționale de Apărare “Carol I”, București, 2008;

Marius Valeriu Păunescu, Sistemul Uniunii Europene în contextul cooperării civil-militare, Editura Universității Naționale de Apărare, București, 2017;

Mihaiela Bușe, Gestionarea conflictelor internaționale ca problemă de securitate, Editura Universității Naționale de Apărare “Carol I”, București, 2015;

Oana Mihaela Mocanu, Inițiative ale UE în regiunea Mediterană, Colecția de studii IER (Institutul European în România), Nr. 28., Anul 2010;

Simona Frolu, Securitatea națională în geopolitica integrării, Editura Militară, București, 2010.

Surse web:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/336/middle-east-and-north-africa-mena_en

http://oaji.net/articles/2016/3365-1467891019.pdf

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.4.html

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52008AR0134

http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2017/04/05/
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com