Imagine copertă

MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ MILITARĂ ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII PREGĂTIRII DE LUPTĂ A MILITARILOR DIN FORŢELE TERESTRE

Carmen Liliana PRAOVEANU, Gelu ALEXANDRESCU

Abstract


Această lucrare se adresează conducătorilor care planifică şi efectuează antrenamente de educaţie fizică. Ea oferă direcţii pentru dezvoltarea de programe care vor îmbunătăţi şi menţine nivelurile de antrenament fizic pentru personalul Armatei. Starea fizică este un set de atribute pe care le au oamenii, sau pe care le ating, care se referă la capacitatea de a efectua activităţi fizice. Exerciţiile trebuie să fie efectuate în mod regulat la intensitatea corectă pentru a scoate în evidenţă modificările dorite în organism.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Cârstea Gh., Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Editura Universul, Bucureşti, 1993.

Leonte I., Metodica educaţiei fizice militare, Editura AISM, Bucureşti, 2000.

Sandor Iosif, Bazele generale ale teoriei educaţiei fizice şi sportului, Suport de curs Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 2008, http://www.slideshare.net/dragonyahoo/tefs.

Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2013

OM nr. M.149/2012, Regulamentul Educaţiei Fizice Militare, Monitorul Oficial al României partea I, nr. 88 din 11.02.2013.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com