EVOLUŢIA SISTEMULUI DE INSTRUIRE ÎN ARMATELE UNOR STATE NONMEMBRE NATO DIN EUROPA STUDIU DE CAZ ‒ REPUBLICA MOLDOVA

Authors

  • Gligor VĂIDEAN Statul Major al Apărării

Abstract

În lucrarea de faţă, voi prezenta aspecte generale privind istoria şi situaţia socială, politică şi economică actuală a statelor europene care nu fac parte din Alianţa Nord-Atlantică şi vom prezenta succint sistemul de instruire, organizat pentru pregătirea resurselor umane din serviciul militar activ, din rezerva pentru mobilizare şi din rezerva activă. Lucrarea descrie elementele de structură ale sistemului educaţional militar desfăşurat în Republica Moldova. Prin conţinutului lucrării se vor evidenţia elementele de analiză necesare proiectării unui sistem optimizat de instruire şi de evaluare a resurselor umane din Armata României.

Author Biography

Gligor VĂIDEAN, Statul Major al Apărării

Născut la data de 29.04.1974, în localitatea Făgăraș, GLIGOR VĂIDEAN este absolvent al Institutului Militar de Infanterie şi Chimie „Nicolae Bălcescu”, Facultatea de Infanterie, promoţia 1996, şi al studiilor universitare de masterat, specializarea Managementul resurselor de apărare, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, promoţia 2016. Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri de specializare, cursuri postuniversitare şi stagii de pregătire. De profesie ofiţer, şi-a desfăşurat activitatea la Corpul 9 Armată Mărăşeşti, Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte „Constantin Brâncoveanu”, şi la Statul Major al Forţelor Terestre, iar, în prezent, este ofiţer de stat major la Statul Major al Apărării. Are o vastă activitate ştiinţifică, fiind autor a 9 programe analitice, culegeri de lecţii şi lucrări cu conţinut didactic, coautor la 13 manuale de luptă şi standarde NATO şi UE, autor şi coautor a 16 teme şi lucrări de cercetare ştiinţifică, semnând, totodată, și 8 articole, publicate în reviste şi editoriale, apărute la Centrul tehnic-editorial al Armatei. Pentru activitatea ştiinţifică desfăşurată, ofiţerul a obţinut trei premii şi un grant universitar.

References

C.M. Horia et al., Enciclopedia Statelor Lumii, Editura Meronia, București, 2005.

*** Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994.

*** Dicţionarul explicativ al limbii române, România, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Academiei Române, 1998.

*** Legea nr. 345, din 25.07.2003 cu privire la apărarea națională a Republicii Moldova.

*** Legea nr. 764, din 27.12.2001, privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

*** Legea nr. 1244, din 18.07.2002, cu privire la rezerva Forțelor Armate.

*** Legea nr. 1245, din 18.07.2002, cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei.

*** Strategia militară a Republicii Moldova, Chişinău, 2013.

*** Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldovenească Nistreană, http://mfa-pmr.org/en/constitution

*** Ministerul Apărării din Republica Moldova, http://www.army.md/

*** Planul individual de acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova-NATO, http://www.mfa.gov.md/img/docs/2017-2019_ipap_ro.pdf

Published

2018-04-03

Issue

Section

Articole