Imagine copertă

EVOLUŢIA SISTEMULUI DE INSTRUIRE ÎN ARMATELE UNOR STATE NONMEMBRE NATO DIN EUROPA STUDIU DE CAZ ‒ REPUBLICA MOLDOVA

Gligor VĂIDEAN

Abstract


În lucrarea de faţă, voi prezenta aspecte generale privind istoria şi situaţia socială, politică şi economică actuală a statelor europene care nu fac parte din Alianţa Nord-Atlantică şi vom prezenta succint sistemul de instruire, organizat pentru pregătirea resurselor umane din serviciul militar activ, din rezerva pentru mobilizare şi din rezerva activă.
Lucrarea descrie elementele de structură ale sistemului educaţional militar desfăşurat în Republica Moldova. Prin conţinutului lucrării se vor evidenţia elementele de analiză necesare proiectării unui sistem optimizat de instruire şi de evaluare a resurselor umane din Armata României.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


C.M. Horia et al., Enciclopedia Statelor Lumii, Editura Meronia, București, 2005.

*** Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994.

*** Dicţionarul explicativ al limbii române, România, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Academiei Române, 1998.

*** Legea nr. 345, din 25.07.2003 cu privire la apărarea națională a Republicii Moldova.

*** Legea nr. 764, din 27.12.2001, privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

*** Legea nr. 1244, din 18.07.2002, cu privire la rezerva Forțelor Armate.

*** Legea nr. 1245, din 18.07.2002, cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei.

*** Strategia militară a Republicii Moldova, Chişinău, 2013.

*** Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldovenească Nistreană, http://mfa-pmr.org/en/constitution

*** Ministerul Apărării din Republica Moldova, http://www.army.md/

*** Planul individual de acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova-NATO, http://www.mfa.gov.md/img/docs/2017-2019_ipap_ro.pdf
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com