NECESITATEA ÎNFIINŢĂRII UNOR STRUCTURI CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI CARIEREI INDIVIDUALE – TREAPTĂ DE EVOLUŢIE CĂTRE STATUTUL DE ARMATĂ MODERNĂ

Iliuţă VLAD, Sorin PÎNZARIU

Abstract


Având în vedere faptul că, la nivelul Armatei României, nu există structuri cu atribuţii în domeniul managementului carierei individuale, care să se ocupe cu planificarea carierei militarilor şi a parcursurilor profesionale, considerăm că, în conformitate cu practicile din armatele moderne membre NATO, este necesar să se înfiinţeze astfel de structuri, de la nivel de batalion/similar până la nivel central, prin reorganizarea structurilor de personal. În acest fel, numărul de funcţii din organigrama fiecarei unităţi militare nu va fi afectat, în schimb evoluţia în carieră a militarilor va fi îmbunătăţită semnificativ.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare.

*** Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari.

*** Loi n° 2009-972 du 3 août 2009, article 43 (JO n° 180 du 6 août 2009, texte n° 4; signalé au BOC 34/2009; BOEM 350.3.2) modifiée.

Dumitrescu M., Introducere în management şi management general, Editura Eurounion, Oradea, 1995.

Ollivier D., La bataille de l’efficacité personnelle, Les Éditions D’organisation, Paris, 1989.

Sieiro, J., Tres factores de seguridad: liderazgo, comunicación, creatividad, Ejército, Spania, an 57, nr. 675, sep. 1996.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com