ROLUL SINERGIC AL STRATEGIILOR DE COMUNICARE INTERCULTURALĂ ÎN PROCESUL DE INTELLIGENCE CONTEMPORAN

Authors

  • Ionel Sergiu PÎRJU „Universitatea Danubius din Galați”,

Abstract

Obiectivul Comunității de Intelligence este de a evalua holistic complexul sistem internațional aflat în continuă schimbare. Strategiile de comunicare sinergică au posibilitatea de a pregăti Comunitatea de Intelligence să implementeze cu succes, prin colaborare, noi schimbări pentru a optimiza o securitate colectivă, în detrimentul uneia care protejează anumite persoane sau grupuri specifice. Scopul acestui articol este de a scoate în evidență potențialul comunicării interculturale în paradigma de securitate, accentuându-se importanța avută de aceasta, în dinamicul și inovativul mediu internațional. Sistemul metodologic utilizat este cel consensual-inductiv (Locke), deoarece studiul se bazează pe cercetări anterioare, cu impact academic.

Author Biography

Ionel Sergiu PÎRJU, „Universitatea Danubius din Galați”,

Născut la 19 iunie 1977, în localitatea Dolhești, județul Suceava, Ionel Sergiu Pîrju deține titlul de doctor în Management, acordat, în anul 2013, de către Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. Pregătirea academică şi-a completat-o și prin experiență internațională: Bursier SEE (Spațiul Economic European), Universitatea Bifrost, din Islanda (ianuarie-iulie 2016); Mobilitate de Predare Internațională (Visiting teacher), programul SEE, la Universitatea Bifrost, din Islanda (mai 2015); Mobilitate de Predare Internațională (Visiting teacher), programul Erasmus, la Universitatea Anghel Kancev, din Bulgaria, și Proiect UNESCO, realizat în America de Sud – Peru (iunie-septembrie 2001). Subiectul cercetării, Sincretismul Andin, a fost prezentat la sediul UNESCO România și la Conferința internațională organizată de Academia Română, în anul 2002. De profesie Lector Doctor, la Universitatea „Danubius din Galați”, Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale, își desfășoară activitatea ca titular de curs pentru disciplinele: Managementul Resurselor Umane, Management de Proiect, Managementul Relațiilor Publice, Politicile publice ale UE etc. Este autor și coautor al mai multor cărți, dintre care se menționează: Proximitatea Culturală în Managementul Schimburilor Economice Internaționale, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2014; Strategia Managementului de Proiect – Implicații asupra politicii europene și de securitate comună, Editura Universitară Danubius, Galați, 2017; IsIanda – Managementul Calității într-un micro-stat, Editura Universitară Danubius, Galați, 2017; Management de Proiect – o planificare sistematică, Editura Universitară Danubius, Galați, 2015; Managementul Resurselor Umane, Editura Universitară Danubius, Galați, 2014; (coautor), Center and Perifery – Studies of Communication and International Relations, articol personal: Human Resource Management in the Emerging Countries, Saarbrucken, Germania, 2015, Editura Lambert, Germania; (coautor), Sexism – Topical Issues – Case studies, Perspectives, articol personal: The Feminine Tradition in Iceland – a Diachronic presentation, Saarbrucken, Germania, 2016, Editura Lambert, Germania. A publicat 26 de articole/studii in extenso, apărute în reviste din fluxul științific internațional principal și în lucrări ale principalelor conferințe internaționale de specialitate.

References

Barger Deborah, Toward a Revolution in Intelligence Affairs, Editura RAND Corporation, Arlington, 2005.

Burren van Jelle, ”From Oversight toUndersight: the Internationalization of Intelligence”, in International Journal of Intelligence and Counterintellingence, Vol. 16, No. 1, 2003.

Dimitriu George, Duyvesteyn Isabelle, Conclusions: It may be September 10, 2001 today, în The Future of Intelligence, Editura Routledge 2014.

Cabin Philippe, Comunicarea: perspective actuale, Editura Polirom, Iași, 2010.

Gavreliuc Alin, Psihologie Interculturală, Editura Polirom, Iași, 2011.

Hungtinton Samuel, The Clash of Civilisation and the Remaking of World Order, Editura Symonand Schuster, Sydney, 1997.

Mitu Daniela Elena, „Principiul colaborativ ‒ fundament al unui sistem conceptual de platformă socială de lucru și colaborare în Intelligence-ul postmodern”, Impactul transformării socio-economice și tehnologice la nivel național, european și mondial, nr. 4, vol. 4, 2015 http://nos.iem.ro/bitstream/handle/123456789/173/Mitu%20Daniela%20Elena.pdf?sequence=1 .

Neculăiesei (Onea) Angelica Nicoleta, ”Introduction to Intercultural Communication in Business”, Management Intercultural, vol. XIX, Nr. 38, 2017.

Nedelcu Anca, Fundamentele educației interculturale; diversitate, minorități, echitate, Editura Polirom, Iași, 2008.

Omand David, The National Security Strategy: Implication for the UK intelligence community, Institute for Public Policy Research, Londra, 2009.

Omand David, Bartlett Jamie, Miller Carl, A balance between security and privacy online must bestruck, Editura Demos, Londra, 2012.

Pîrju Ionel Sergiu, Proximitatea Culturală în Managementul Schimburilor Economice Internaționale, Editura Universității Naționale de Apărare ,,Carol I”, București, 2014.

Sindie Corina-Gabriela, „Eșecurile în Intelligence și combaterea lor în contextul de securitate actual”, Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, iunie 2015.

Smith Rupert, The Utility of Force, Editura Allen Lane, Londra, 2005.

Zaiț Dumitru, Management Intercultural, Editura Economică, București, 2002.

Zaiț Dumitru, Spalanzani Alain, Cercetarea în economie și management. Repere epistemologice și metodologice, Editura Economică, București, 2006.

Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/synergy

Merriam Webster Dictionary (2017), https://www.merriam-webster.com/

Strategia Națională De Apărare A Țării Pentru Perioada 2015-2019, http://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf

World Economic Forum, Personal Data: The Emergence of a New AssetClass, WEF, Geneva, 2011, http://www3.weforum.org/docs/WEF_ITTC_PersonalDataNewAsset_Report_2011.pdf

Published

2018-04-02

Issue

Section

Articole