ROLUL COMANDANŢILOR ÎN REDUCEREA PIERDERILOR UMANE ÎN RĂZBOI

Authors

  • Viorel ORDEANU Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti
  • Benone ANDRONIC Universitatea Națională de Apărare „Carol I”; Academia Oamenilor de Ştiinţe din Români

Abstract

Articolul se doreşte a fi o trecere în revistă, prin exemplificarea unor acţiuni de luptă din istoria artei militare universale şi româneşti, care au dus la pierderea inutilă a vieţii combatanţilor (supramortalitate), cauzată, de cele mai multe ori, de pregătirea necorespunzătoare a comandanţilor şi de neluarea în considerare a lecţiilor învăţate, pentru planificarea şi desfăşurarea acţiunilor de luptă. În prezent, acest aspect este considerat ca esenţial în luptă, deoarece contribuie la menţinerea capacităţii de luptă şi a moralului trupelor, dar şi la modelarea opiniei publice naţionale şi internaţionale.

Author Biographies

Viorel ORDEANU, Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti

Născut la data de 11 februarie 1947, la Drobeta Turnu-Severin, Viorel Ordeanu este absolvent al Facultății de Medicină generală (secția militară, promoţia 1971), Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” – București. Deţine titlul de doctor în Medicină, acordat, în anul 1981, de către Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București. Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de specializare, stagii de pregătire în țară și în străinătate etc. De profesie medic militar, cercetător științific și cadru didactic, îşi desfăşoară activitatea, în calitate de Șef laborator CS I, la Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare din București, fiind, de asemenea, profesor universitar la Universitatea „Titu Maiorescu” și la Institutul Medico-Militar din București. Are o activitate ştiinţifică laborioasă (numeroase cercetări efectuate, cursuri predate), fiind şi autor al mai multor cărți și capitole de specialitate, articole indexate ISI, ca autor sau coautor, articole BDI şi alte articole, publicate la edituri științifice militare și civile, apărute în publicaţii din ţară şi din străinătate, precum și al unor numeroase comunicări din cadrul diverselor manifestări ştiintifice naționale și internaționale.

Benone ANDRONIC, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”; Academia Oamenilor de Ştiinţe din Români

Născut la data 20.11.1953, localitatea Hangu, Benoni Andronic este absolvent al Academiei Militare, Secția de servicii, specialitatea Conducere servicii, promoţia 1984. Deţine titlul de doctor în Știință Militară, acordat în anul 1995 de către Academia de Înalte Studii Militare. Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat, stagii de pregătire în țară și străinătate. De profesie cadru didactic, şi-a desfăşurat și îşi desfăşoară activitatea, în calitate de profesor universitar asociat al Școlii doctorale din Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”. Are o bogată activitate ştiinţifică (un număr notabil de cercetări, studii, monografii efectuate, cursuri universitare predate), fiind şi autor al mai multor carți, manuale și capitole de specialitate, articole indexate ISI, ca autor principal sau coautor, articole BDI şi alte articole, apărute la edituri științifice militare și civile, în publicaţii din ţară şi din străinătate, precum și numeroase comunicări la manifestari ştiintifice naționale și internaționale.

References

Iorga Nicolae, Adevăr şi greşeală în scrierea istoriei, curs de deschidere la Universitatea Bucureşti, 1935.

Petit Larousse illustré, Librarie Larousse, 1908.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Victorie_%C3%A0_la_Pirus

Published

2018-01-17

Issue

Section

Articole