EDUCAŢIE FIZICĂ, SOCIETATE ȘI MEDIUL VIRTUAL OPERAȚIONAL

Authors

  • Gabriel Constantin CIAPA Academia Tehnică Militară

Abstract

O contribuție majoră privind recunoașterea importanței unei naţiuni este dată și de nivelul educaţional atins, de valoarea educaţiei individului şi a sistemului educaţional la care el subscrie. Educaţia modernă urmăreşte asigurarea posibilităţilor individului de a se dezvolta în totalitatea fiinţei sale, pe un fond general de libertate, şi asumarea răspunderii pregătirii sale, şi, de asemenea, să-şi aducă contribuţia la desăvârşirea personalităţii umane, la pregătirea omului în vederea integrării acestuia în societatea din care face parte.

Author Biography

Gabriel Constantin CIAPA, Academia Tehnică Militară

Ciapa Gabriel Constantin, născut la data de 20.05.1977 în localitatea Alba Iulia, judeţ Alba, cu domiciliul stabil în localitatea Bucureşti,de cetăţenie şi naţionalitate română, căsătorit, un copil, absolvent al Liceului Militar „Mihai Viteazul”, al Facultăţii militare de educaţie fizică şi sport „General Virgil I. Bădulescu”, precum şi al altor forme de învăţământ şi cursuri care nu au făcut decât să fundamenteze şi să consolideze cunoştinţele dobândite în specialitatea educaţie fizică militară. Este profesor şi instructor de educaţie fizică militară la Academia Tehnică Militară, loc unde desfăşoară activităţi didactice, teoretice şi practice, dintr-o gamă largă de discipline sportive.

References

Cârstea Gh., Teoria şi metodica educaţiei fizice şi Sportului, Editura AN-DA, Bucureşti, 2000.

Dragnea A., Antrenamentul sportiv, Editura Didactică şi Pedagogică RA, Bucureşti, 1996.

Dragnea A., şi colab., Educaţie fizică şi sport – teorie şi didactică, Editura FEST, Bucureşti, 2006.

Epuran M., Horghidan V., Psihologia educaţiei fizice, ANEFS, Bucureşti, 1994.

Starbuck J.A., USMC (Ret), Mental Health Training in the Armed Forces, Marine Corps Gazette, apr. 2008; 92, 4; Military Database, p. 55.

Şiclovan I., Teoria educaţiei fizice şi sportului, Ediţia a III-a, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1979.

Vinţanu Nicolae, Educaţia adulţilor, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 1998.

Voiculescu I.C., Petricu I.C., Anatomia şi fiziologia omului, Editura Medicală, Bucureşti, 1971.

*** Terminologia educaţiei fizice şi sportului, Editura Stadion, Bucureşti, 1974.

*** Legea educaţiei naţionale, București, 2011.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Educa%C8%9Bie

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3778080/

Published

2018-01-17

Issue

Section

Articole