Imagine copertă

EDUCAŢIE FIZICĂ, SOCIETATE ȘI MEDIUL VIRTUAL OPERAȚIONAL

Gabriel Constantin CIAPA

Abstract


O contribuție majoră privind recunoașterea importanței unei naţiuni este dată și de nivelul educaţional atins, de valoarea educaţiei individului şi a sistemului educaţional la care el subscrie. Educaţia modernă urmăreşte asigurarea posibilităţilor individului de a se dezvolta în totalitatea fiinţei sale, pe un fond general de libertate, şi asumarea răspunderii pregătirii sale, şi, de asemenea, să-şi aducă contribuţia la desăvârşirea personalităţii umane, la pregătirea omului în vederea integrării acestuia în societatea din care face parte.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Cârstea Gh., Teoria şi metodica educaţiei fizice şi Sportului, Editura AN-DA, Bucureşti, 2000.

Dragnea A., Antrenamentul sportiv, Editura Didactică şi Pedagogică RA, Bucureşti, 1996.

Dragnea A., şi colab., Educaţie fizică şi sport – teorie şi didactică, Editura FEST, Bucureşti, 2006.

Epuran M., Horghidan V., Psihologia educaţiei fizice, ANEFS, Bucureşti, 1994.

Starbuck J.A., USMC (Ret), Mental Health Training in the Armed Forces, Marine Corps Gazette, apr. 2008; 92, 4; Military Database, p. 55.

Şiclovan I., Teoria educaţiei fizice şi sportului, Ediţia a III-a, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1979.

Vinţanu Nicolae, Educaţia adulţilor, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 1998.

Voiculescu I.C., Petricu I.C., Anatomia şi fiziologia omului, Editura Medicală, Bucureşti, 1971.

*** Terminologia educaţiei fizice şi sportului, Editura Stadion, Bucureşti, 1974.

*** Legea educaţiei naţionale, București, 2011.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Educa%C8%9Bie

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3778080/
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com