INFLUENŢAREA SOCIALĂ A SECURITĂŢII NAŢIONALE PRIN NOILE CANALE MEDIATICE

Marius-Aurelian TOPOLNISKI

Abstract


Noile abordări legate de apărare nu mai sunt strict legate de aspectul militar exclusiv, ci au consonanţe cu domeniile politic, economic, social, informaţional şi de mediu. Accesul publicului la informaţii de natura securităţii naţionale se realizează, de regulă, în situaţii excepţionale, publicul fiind informat, în mare parte, de mijloacele de comunicare în masă şi, mai nou, prin mijloacele on line. În aceste condiţii se conturează apariţia unui potenţial fenomen de influenţare socială care poate să inducă efecte mai puţin dorite asupra procesului de luare a deciziilor în materie de politici de securitate naţională.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Bădău Horea Mihai, Tehnici de comunicare în social media, Editura Polirom, Iaşi, 2011.

Breakenridge D., P.R. 2.0: new media, new tools, new audiences, Pearson Education, New Jersey, 2008.

Miege Bernard, L’espace public: au-dela de la sphere politique, în Hermes, Communication et politique, CNRS editions, Paris, 1995.

http//:www.buzzmachine.com/archives/2005_06_21.html

http://www.scritube.com/administratie/Probleme-actuale-in-domeniul-r191212211.php

http://www.business-edu.ro/diversitate-si-etica/2147-misterele-networkingului

http://www.customerthink.com/blog/7_steps_for_creating_a_social_media_marketing_plan
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com