Imagine copertă

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ÎN OPTIMIZAREA ACTIVITĂŢILOR MILITARE

Gelu ALEXANDRESCU

Abstract


Modelul matematic de programare liniară poate fi folosit în reprezentarea unui proces complex şi este constituit dintr-un de ansamblu de ecuaţii, inecuaţii sau combinarea acestora, dintre care una reflectă scopul (obiectivul) urmărit, iar celelalte cuprind restricţiile de resurse sau de tehnologie.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Chase R., Production and Operations Management, Editura Irwin, Burr Ridge, Illinois, 2015.

Ilie Gh., Conducerea proceselor economice, Editura AISTEDA, Bucureşti, 2002.

Ilie Gh., Stoian I., Alexandrescu G., Modelarea sistemelor şi proceselor, Editura UNAp „Carol I”, Bucureşti, 2005.

Ionescu Gh., Cazan E., Negruţă A.L., Modelarea şi optimizarea deciziilor manageriale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1999.

Naianu B.P., Bălăşescu I., Cercetarea operaţională – instrument al managementului, Editura AISTEDA, 2000.

Stratulat F., Teoria sistemelor – Analiză asistată de calculator a sistemelor liniare, Editura MatrixRom, Bucureşti, 2000.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com