Imagine copertă

UNELE METODE MODERNE DE EVALUARE A PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV ÎN DOMENIUL COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ

Petrică-Marinel VOICU, Gheorghe BOARU

Abstract


Evaluarea reprezintă, alături de transmiterea cunoștințelor de către instructor şi de însușirea acestora de către cei care se instruiesc, o componentă operaţională fundamentală a procesului instructiv-educativ militar. Aceasta se constituie în elementul reglator şi autoreglator, de conexiune inversă, prin sistemul de instruire adoptat.
Având în vedere permanenta preocupare, pentru asigurarea principiului compatibilităţii instruirii cu armatele moderne din NATO, prin alegerea formelor şi metodelor similare de instruire eficiente, dar și importanța evaluării, ca etapă distinctă în procesul de instruire, cu efect de corecție a acestuia, în acest articol sunt analizate şi propuse cele mai accesibile şi mai eficiente metode de evaluare în domeniul comunicaţii şi informatică, cu sugestii pentru utilizare în instruirea instituţionalizată.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Tănase M., Evaluarea ‒ componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011.

NATO Education, Training, Exercises and Evaluation (ETEE) Policy, MC 0458/3, NATO, mai, 2014.

*** SMFT – 33, Precizări privind îndeplinirea standardelor de instruire în Forțele Terestre, București, 2015.

*** FT-17, Instrucțiuni de evaluare a instrucției colective în Forțele Terestre, București, 2008.

www.nato.int

www.rft.forter.ro

https://www.proiecte.pmu.ro

https://www.slideshare.net
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com