UNELE METODE MODERNE DE EVALUARE A PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV ÎN DOMENIUL COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ

Authors

  • Petrică-Marinel VOICU Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
  • Gheorghe BOARU Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Abstract

Evaluarea reprezintă, alături de transmiterea cunoștințelor de către instructor şi de însușirea acestora de către cei care se instruiesc, o componentă operaţională fundamentală a procesului instructiv-educativ militar. Aceasta se constituie în elementul reglator şi autoreglator, de conexiune inversă, prin sistemul de instruire adoptat. Având în vedere permanenta preocupare, pentru asigurarea principiului compatibilităţii instruirii cu armatele moderne din NATO, prin alegerea formelor şi metodelor similare de instruire eficiente, dar și importanța evaluării, ca etapă distinctă în procesul de instruire, cu efect de corecție a acestuia, în acest articol sunt analizate şi propuse cele mai accesibile şi mai eficiente metode de evaluare în domeniul comunicaţii şi informatică, cu sugestii pentru utilizare în instruirea instituţionalizată.

Author Biographies

Petrică-Marinel VOICU, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Născut la 25 ianuarie 1969, în localitatea Vînători, judeţul Iaşi. În anul 1990, a devenit ofiţer activ în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, unde a deţinut diverse funcţii de la comandant pluton până la şef de stat major de unitate. Din luna martie 2017, deţine funcţia de comandant al Centrului militar judeţean Bacău. Licenţiat în știinţă militară, specializarea managementul organizaţiei. A absolvit masterul de Conducere Interarme Forţele Terestre, în domeniul știinţe militare şi informaţii, organizat de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, precum şi cursurile Programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă în conducere strategică, respectiv diplomaţia apărării în domeniul ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, organizate de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”. În prezent, este doctorand al Şcolii doctorale, din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

Gheorghe BOARU, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Născut la data de 25.10.1949, în localitatea Itești, jud. Bacău, Gheorghe Boaru este absolvent al Academiei Militare, Facultatea de Arme, specialitatea Transmisiuni, promoţia 1980, al Facultății de Electronică și Telecomunicații/Electronică aplicată, din cadrul Institutului Politehnic – București, (1974), al Școlii Militare de Ofițeri Activi ,,Nicolae Bălcescu”/transmisiuni, Sibiu, 1970. Deţine titlul de doctor în Științe militare, acordat, în anul 1995, de către Academia de Înalte Studii Militare și este conducător de doctorat în domeniul ,,Științe militare”, din anul 2002. Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii postuniversitare. De profesie ofițer, şi-a desfăşurat activitatea, în calitate de cadru didactic (ultimul grad didactic – profesor universitar), fiind, totodată, în perioada 1980-2015, Șef de catedră și Prodecan la Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”, București. Are o vastă activitate ştiinţifică, fiind autor și coautor a peste 100 cărți, cursuri și lucrări de specialitate, a 228 de articole și de comunicări științifice, a 75 de proiecte de cercetare științifică și de exerciții complexe de specialitate.

References

Tănase M., Evaluarea ‒ componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011.

NATO Education, Training, Exercises and Evaluation (ETEE) Policy, MC 0458/3, NATO, mai, 2014.

*** SMFT – 33, Precizări privind îndeplinirea standardelor de instruire în Forțele Terestre, București, 2015.

*** FT-17, Instrucțiuni de evaluare a instrucției colective în Forțele Terestre, București, 2008.

www.nato.int

www.rft.forter.ro

https://www.proiecte.pmu.ro

https://www.slideshare.net

Published

2018-01-17

Issue

Section

Articole