Imagine copertă

EVOLUŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR AL LOGISTICII ARMATEI ROMÂNE

Benone ANDRONIC

Abstract


Acest articol este rezultatul unei cercetări ştiinţifice referitoare la evoluţia învăţământului logistic (administraţiei) în Armata României.
În cuprinsul articolului, sunt prezentate izvoarele documentare pe care se sprijină apariţia şi evoluţia învăţământului logistic (administraţiei) şi mărturiile celor care au înfăptuit actele istorice de întemeiere şi de transformare evolutivă a acestuia.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Bondar V., Buletinul Arhivelor Militare Române, Studii/documente, Bucureşti, 2015, www.arhivelenationale.ro/.../lista

Gl.lt.dr. Dafinescu T., col. (r) Boaţă I., Serviciile Armatei Române, Editura Militară, Bucureşti, 1989.

Gheorghiu N., Vasilescu C., Străduinţi, apărută în Volumul comemorativ, Întreţinerea Armatei Române de-a lungul timpurilor, apărută cu prilejul restabilirii destinului istoric al gospodăriei Oştirii Române şi al aniversării a optzeci şi cinci de ani de la introducerea intendenţei în viaţa noastră militară şi naţională, Tipografia Marelui Stat Major, Bucureşti, 1942.

Int.lt.col. Havrileţ Al., Intendenţa în Franţa şi în România, Editura Lumina, Bucureşti, 1931.

Răzăşul A.T., Gospodăria militară la români de la Dacia Traiană la România Reîntregită, Tipografia „Viaţa Literară”, Bucureşti, 1942.

*** Registrul Istoric al Universității Naţionale de Apărare ,,Carol I”.

*** Arhiva MApN, fond SSR, Dosar nr. 12, fila 2, fila 3.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com