EVOLUŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR AL LOGISTICII ARMATEI ROMÂNE

Authors

  • Benone ANDRONIC Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Abstract

Acest articol este rezultatul unei cercetări ştiinţifice referitoare la evoluţia învăţământului logistic (administraţiei) în Armata României. În cuprinsul articolului, sunt prezentate izvoarele documentare pe care se sprijină apariţia şi evoluţia învăţământului logistic (administraţiei) şi mărturiile celor care au înfăptuit actele istorice de întemeiere şi de transformare evolutivă a acestuia.

Author Biography

Benone ANDRONIC, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Născut la data 20.11.1953, localitatea Hangu, Benoni Andronic este absolvent al Academiei Militare, Secția de servicii, specialitatea Conducere servicii, promoţia 1984. Deţine titlul de doctor în Știință Militară, acordat în anul 1995 de către Academia de Înalte Studii Militare. Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat, stagii de pregătire în țară și străinătate. De profesie cadru didactic, şi-a desfăşurat și îşi desfăşoară activitatea, în calitate de profesor universitar asociat al Școlii doctorale din Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”. Are o bogată activitate ştiinţifică (un număr notabil de cercetări, studii, monografii efectuate, cursuri universitare predate), fiind şi autor al mai multor carți, manuale și capitole de specialitate, articole indexate ISI, ca autor principal sau coautor, articole BDI şi alte articole, apărute la edituri științifice militare și civile, în publicaţii din ţară şi din străinătate, precum și numeroase comunicări la manifestari ştiintifice naționale și internaționale.

References

Bondar V., Buletinul Arhivelor Militare Române, Studii/documente, Bucureşti, 2015, www.arhivelenationale.ro/.../lista

Gl.lt.dr. Dafinescu T., col. (r) Boaţă I., Serviciile Armatei Române, Editura Militară, Bucureşti, 1989.

Gheorghiu N., Vasilescu C., Străduinţi, apărută în Volumul comemorativ, Întreţinerea Armatei Române de-a lungul timpurilor, apărută cu prilejul restabilirii destinului istoric al gospodăriei Oştirii Române şi al aniversării a optzeci şi cinci de ani de la introducerea intendenţei în viaţa noastră militară şi naţională, Tipografia Marelui Stat Major, Bucureşti, 1942.

Int.lt.col. Havrileţ Al., Intendenţa în Franţa şi în România, Editura Lumina, Bucureşti, 1931.

Răzăşul A.T., Gospodăria militară la români de la Dacia Traiană la România Reîntregită, Tipografia „Viaţa Literară”, Bucureşti, 1942.

*** Registrul Istoric al Universității Naţionale de Apărare ,,Carol I”.

*** Arhiva MApN, fond SSR, Dosar nr. 12, fila 2, fila 3.

Published

2018-01-16

Issue

Section

Articole