Imagine copertă

PROVOCĂRILE ETAPEI 2018 – 2050 PENTRU DOMENIUL TRAFICULUI AERIAN

Cosmin MIRCEA

Abstract


Necesitatea populației de mobilitate din punct de vedere recreativ, de afaceri sau chiar migrațional a condus la creșterea exponențială a numărului de aeronave și a întregii piețe aeronautice. Avansul tehnologic, presiunea societății de a eficientiza timpul cât mai mult și reducerea emisiilor de carbon reprezintă o provocare în managementul traficului aerian pentru următoarea perioadă, iar măsurile luate acum vor influența evoluția tuturor industriilor la nivel global.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


-4 Aviation: Benefits Beyond Borders, Report prepared by Oxford Economics for ATAG, April 2014 (Aviația: avantaje dincolo de frontiere, raport întocmit de Oxford Economics pentru ATAG, aprilie 2014).

EC Biofuels Flightplan Initiative 2 Million Tonnes per Year: A performing biofuels supply chain for EU Aviation, European Commission, Brussels, 2010.

Review of the Potential for Biofuels in Aviation: Final Report to the Committee on Climate Change, E4Tech, August 2009.

Steer Davies Gleave, Study on employment and working conditions in air transport and airports, Final report 2015 (Studiu privind ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă în transportul aerian și în aeroporturi, Raport final 2015).

Sustainable Way for Alternative Fuels and Energy in Aviation (SWAFEA): report to the European Commission, April 2011.

*** European Commission Transport White Paper.

*** IATA ‒ A Blueprint for the Single European Sky.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Air_transport_statistics

https://www.nasa.gov
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com