PROVOCĂRILE ETAPEI 2018 – 2050 PENTRU DOMENIUL TRAFICULUI AERIAN

Authors

  • Cosmin MIRCEA ROMATSA RA, ACC București

Abstract

Necesitatea populației de mobilitate din punct de vedere recreativ, de afaceri sau chiar migrațional a condus la creșterea exponențială a numărului de aeronave și a întregii piețe aeronautice. Avansul tehnologic, presiunea societății de a eficientiza timpul cât mai mult și reducerea emisiilor de carbon reprezintă o provocare în managementul traficului aerian pentru următoarea perioadă, iar măsurile luate acum vor influența evoluția tuturor industriilor la nivel global.

Author Biography

Cosmin MIRCEA, ROMATSA RA, ACC București

Născut la 01.08.1980, în localitatea Brașov, Cosmin Mircea este absolvent al Facultății de Inginerie Aerospațială, din cadrul Universităţii Politehnica București, promoţia 2003. Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri și studii universitare de masterat, stagii de pregătire, din care putem enumera: 1. Certificat Profesional în Management, Open University UK - 2005; 2. Diploma Profesională în Management, Open University UK - 2007; 3. Diploma în Securitate și Apărare Națională - 2015 Colegiul Național de Apărare / Universitatea Națională de Apărare. De profesie inginer și controlor de trafic aerian, şi-a desfăşurat/își desfășoară activitatea, în calitate de Director ATM, la ROMATSA RA. Are o activitate ştiinţifică bogată (cercetări efectuate, cursuri predate), fiind autorul mai multor articole şi comunicări ştiinţifice, apărute la Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I” . i.

References

-4 Aviation: Benefits Beyond Borders, Report prepared by Oxford Economics for ATAG, April 2014 (Aviația: avantaje dincolo de frontiere, raport întocmit de Oxford Economics pentru ATAG, aprilie 2014).

EC Biofuels Flightplan Initiative 2 Million Tonnes per Year: A performing biofuels supply chain for EU Aviation, European Commission, Brussels, 2010.

Review of the Potential for Biofuels in Aviation: Final Report to the Committee on Climate Change, E4Tech, August 2009.

Steer Davies Gleave, Study on employment and working conditions in air transport and airports, Final report 2015 (Studiu privind ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă în transportul aerian și în aeroporturi, Raport final 2015).

Sustainable Way for Alternative Fuels and Energy in Aviation (SWAFEA): report to the European Commission, April 2011.

*** European Commission Transport White Paper.

*** IATA ‒ A Blueprint for the Single European Sky.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Air_transport_statistics

https://www.nasa.gov

Published

2018-01-16

Issue

Section

Articole