FORŢA DE JANDARMERIE EUROPEANĂ, ORGANIZAŢIE IMPLICATĂ ÎN MENŢINEREA PĂCII

Authors

  • Ion-Marius NICOLAE Statul Major al Forţelor Terestre

Abstract

Pentru organismele internaţionale cu rol în menţinerea păcii, la ora actuală, cea mai mare problemă este prevenirea şi gestionarea conflictelor neconvenţionale, cea mai mare deficienţă apare în domeniile pregătirii şi echipării trupelor pentru misiuni de menţinere a păcii, de combatere a terorismului şi a crimei internaţionale transfrontaliere. România, stat membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană şi NATO, trebuie să-şi aducă toate instituţiile la standardele cerute de apartenenţa la aceste două organisme internaţionale. Forţa de Jandarmerie Europeană (FJE) este instituţia care regrupează toate forţele de poliţie cu statut militar din ţările aparţinând Uniunii Europene. Jandarmeria Română este una dintre cele mai importante instituţii ale statului român şi face parte din structura Forţei de Jandarmerie Europene (FJE).

References

Acordul dintre România şi UE aprobat prin OUG. Nr. 17/2004, publicat în M. Of. nr. 1.124/2004.

Carta Albă a Securităţii şi Apărării Naţionale, Guvernul României, Bucureşti, 2004.

Carta ONU, www.un.org/aboutun.

Constituţia României, www.cdep.ro.

H.G. nr. 278/2003 privind asigurarea continuităţii cadrului organizatoric şi a condiţiilor necesare participării României cu un contingent de jandarmi la misiunea ONU din Kosovo (UNMIK), până la terminarea misiunii.

H.G. nr. 30/2008 privind Strategia Naţională de Apărare a Ţării.

Legea nr. 116/1998, publicată în M.Of.

nr. 224/1193.

Legea nr. 550/2004 de organizare şi funcţionare a Jandarmeriei Române, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.175/2004.

Legea 42/2004, privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, publicată în Monitorul Oficial nr. 242/18.03.2004.

Actul Unic European, Luxembourg, 1986.

Carta Albă a Guvernului României. Armata României 2010: reformă şi integrare euroatlantică, Editura Militară, Bucureşti, 2000.

Tratatul de la Maastricht, 7 februarie 1992.

Tratatul de la Amsterdam, 1999.

Tratatul de la Nisa, 2001.

Tratatul de la Lisabona, 2007.

Tratatul Forţei de Jandarmerie Europeană – 2007.

Viziunea strategică – 2010.

Viziunea strategică – 2020.

Arădăvoaice Gheorghe, Stancu Valentin, Războaiele de azi şi de mâine. Agresiuni neconvenţionale, Bucureşti, Editura Militară, 1999.

Brzezinski Zbigniew, Marea tablă de şah, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000.

Col.dr. Ciobanu Nicolae, Geopolitica frontierelor României, în „Lege, educaţie, cultură”, Editura M.I., Bucureşti, 1996.

Claval Paul, Geopolitică şi geostrategie, Editura Corint, Bucureşti, 2001.

Frunzeti T., Paradigme militare în schimbare, Editura Militară, Bucureşti, 2005.

Hlihor Constantin, Istoria şi geopolitica în Europa secolului XX. Consideraţii teoretice şi metodologice, Editura AÎSM, Bucureşti, 1999.

Iordache Constantin, Rezolvarea legală a diferendelor Internaţionale, Editura UNAp, Bucureşti, 2005.

Mureşan Liviu, Riscuri şi provocări în scenariile şi strategiile ante şi post Praga 2002, Academia de Înalte Studii Militare, CSSAS, 2005.

Mureşan Mircea, Toma Gheorghe, Provocările începutului de mileniu, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2003.

Mureşan Mircea, Văduva Gheorghe, Războiul viitorului, viitorul războiului, Editura UNAp, Bucureşti, 2004.

Toffler Alvin, Război antirăzboi. Supravieţuirea în secolul al XXI-lea, Editura Antet, Bucureşti, 1995.

Toma Gheorghe, Andreescu Anghel, Conflictele sfârşitului de mileniu, Editura Timpolis, Bucureşti, 2000.

Gl.bg.dr. Antonescu Olimpiodor, Jandarmeria de la peacekeeping la peacebuilding, Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti, 2006.

Chaier de Chaillot, Securite et defense de l’UE, Textes fondamentaux, vol. V, Institut de Etudes de Securite, Union europeenne, Paris, 2004.

Francois Despres, Forţa de Jandarmerie Europeană – un nou instrument civil şi militar în slujba PESA, lucrare de absolvire a CNA, Bucureşti, 2005.

http://www.acad.ro/

http:// www.carabinieri.it./internet/Editura/Rozegna H Arena 2004/Suppl - 41/87

http://www.csl.army.mil

http:// www.coe.int.

http://www.consilium.europa.eu

http://www.cssas.unap.ro/ro/pdf_carti/romania_nato_ro.pdf

http://www.diplomacy.org

http://www.europa.eu.int/

http://www.nato.int, http://www.osce.org

Published

2014-10-15

Issue

Section

Articole