CONFLICTELE POLITICO-MILITARE ŞI COMPETIŢIA PENTRU PETROL

Daniel DUMITRU, Dan BORDEIANU

Abstract


Exploatarea resurselor petroliere, încă de la începuturi de foarte multe ori a stat la baza disputelor pentru deținerea puterii pe arena internaţională şi diverselor forme de conflict, fie că s-au desfășurat la nivel local sau regional până la războiul mondial.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Dufour Jean-Louis, Crizeleinternaţionale, Editura Corint, Bucureşti, 2002.

Frunzeti Teodor, Vladimir Zodian (coord.), Lumea 2009. Enciclopedie politică şi militară, Editura CTEA, Bucureşti, 2009.

Horobet Alexandra Lavinia, Managementul riscului financiar în investiţiile internaţionale, Teza de doctorat, ASE, 2003.

Central Intelligence Agency, The World Factbook 2007.

www.cia.gov/cia/publications/factbook, accesat la 03.08.2017.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com