TEORIA NIVELURILOR NORMATIVE. O ANALIZĂ A SISTEMULUI NORMATIV AL DREPTURILOR OMULUI LA NIVEL INTERNAȚIONAL

Authors

  • Lisa Maria ACHIMESCU *** Army Doctrine Reference Publication (ADRP) 3-0, Unified Land Operations, Washington DC, 16 May 2012. *** Doctrine Publication (ADP) 5-0 (FM 5-0), The Operations Process, Washington DC, 17 May 2012. *** The Operations Process F.M. 5-0, USA, 2010. *** Manualul de planificare a operaţiilor – S.M.G. 3, Bucureşti, 2016. *** Manualul apărării antiaeriene în operaţiile Forţelor Terestre F.T.-7, Bucureşti, 2010. Colectiv, Concepţia apărării antiaeriene a Forţelor Terestre, parte componentă a sistemului integrat de apărare a spaţiului aerian al României, Statul Major al Forţelor Terestre, București, ianuarie 2003. Neagoe Visarion, Consideraţii privind conţinutul şi specificul manevrei în cadrul apărării antiaeriene, în Revista „Gândirea Militară Românească” nr. 6/1993, Editura Marelui Stat Major, Bucureşti 1993. Neagoe Visarion, Manevra forţelor de aviaţie şi de apărare antiaeriană pe timpul primei operaţii de apărare, în Revista „Gândirea Militară Românească” nr. 2/1999, Editura Statului Major General, Bucureşti, 1999. Teodorescu Eugen, Neagoe Visarion, Munteanu Ioan, Supravegherea aeriană: de la mitolocaţie la radiolocţie, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000.

Abstract

Analizarea normativității dreptului internațional nu mai constituie o preocupare fundamentală a experților secolului al XXI-lea. Cu toate acestea, observația profesorului Martti Koskenniemi, privind fragmentarea dreptului internațional, a schimbat în mod fundamental paradigma, în baza căreia analizăm problematici, precum concursul de jurisdicții, proliferarea normativă ori crearea de noi norme. Pornind de la premisa fragmentării dreptului internațional și în baza unor analize empirice proprii asupra funcționării sistemului internațional, propunem o „teorie a nivelurilor normative”, care vine pentru a da o nouă interpretare sistemului normativ internațional contemporan.

Author Biography

Lisa Maria ACHIMESCU, *** Army Doctrine Reference Publication (ADRP) 3-0, Unified Land Operations, Washington DC, 16 May 2012. *** Doctrine Publication (ADP) 5-0 (FM 5-0), The Operations Process, Washington DC, 17 May 2012. *** The Operations Process F.M. 5-0, USA, 2010. *** Manualul de planificare a operaţiilor – S.M.G. 3, Bucureşti, 2016. *** Manualul apărării antiaeriene în operaţiile Forţelor Terestre F.T.-7, Bucureşti, 2010. Colectiv, Concepţia apărării antiaeriene a Forţelor Terestre, parte componentă a sistemului integrat de apărare a spaţiului aerian al României, Statul Major al Forţelor Terestre, București, ianuarie 2003. Neagoe Visarion, Consideraţii privind conţinutul şi specificul manevrei în cadrul apărării antiaeriene, în Revista „Gândirea Militară Românească” nr. 6/1993, Editura Marelui Stat Major, Bucureşti 1993. Neagoe Visarion, Manevra forţelor de aviaţie şi de apărare antiaeriană pe timpul primei operaţii de apărare, în Revista „Gândirea Militară Românească” nr. 2/1999, Editura Statului Major General, Bucureşti, 1999. Teodorescu Eugen, Neagoe Visarion, Munteanu Ioan, Supravegherea aeriană: de la mitolocaţie la radiolocţie, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000.

Născută la 3 decembrie 1990, în Craiova, a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității București în anul 2013. În 2014 finalizează, în calitate de șef de promoție, studiile universitare de master în cadrul programului „Drept internațional public”, ale aceleași universități și este admisă la studiile universitare de doctorat, sub coordonarea profesorului universitar dr. Corneliu Bîrsan, fost judecător în cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului, cu tema „Inflența jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului asupra politicii externe a Uniunii Europene”. Din 2015 este masterand al Universității Naționale de Apărare „Carol I”, în cadrul programului „Managementul crizelor și prevenirea conflictelor”, iar începând cu anul 2016 este angajată în cadrul Biroului de asigurarea calității procesului educațional și armonizare legislativă, Secția management educațional.

References

Aaronson Susan Ariel și Abouharb, M. Rodwan, Is More Trade Always Better? The WTO and Human Rights in Conflict Zones, Journal of World Trade, 47, no. 5 (2013).

Bring O., The Westphalian Peace Tradition in International Law. From Jus ad Bellum to Jus contra Bellum, International Law Studies, Volume 75, International Law Across the Spectrum of Conflict, Essays in Honour of Professor L.C. Green on the Occasion of His Eightieth Birthday, Michael N. Schmitt (Editor).

Brown G. W., The constitutionalization of what?, Global Constitutionalism, 2012.

Howse R. L., Genser J. M., Are EU Trade Sanctions on Burma Compatible with WTO Law?, Michigan Journal of International Law, Volume 29, Issue 2, 2008.

McElhinney v. Ireland, Judgment of 21 November 2001, ECHR 2001-XI, para. 36. Similarly, Al-Adsani v. the United Kingdom, Judgment of 21 November 2001, ECHR 2001-XI.

Miga-Beșteliu R., Curs Universitar Drept internațional public, C.H. Beck, București, 2010, Vol. I, ed. 2.

Rainer A (Editor), The Convergence of the Fundamental Rights Protection in Europe, Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, Volume 52, Springer, 2016.

ILC Analytical Study 2006.

EC – Hormones, Appellate Body Report, Canada – Continued Suspension of Obligations in the EC – Hormones Dispute, WT/DS321/AB/R, adopted 14 November 2008, DSR 2008:XIV.

*** Pactul Societății Națiunilor.

*** Rezoluția Adunării Generale a Națiunilor Unite, Declaraţia asupra principiilor dreptului internaţional privind relaţiile prieteneşti şi de cooperare dintre state, conform Cartei Naţiunilor Unite, 24 octombrie 1970, A/RES/2625(XXV), http://www.refworld.org/docid/3dda1f104.html, accesat la 24 martie 2017.

Published

2017-10-11

Issue

Section

Articole