Imagine copertă

TEORIA NIVELURILOR NORMATIVE. O ANALIZĂ A SISTEMULUI NORMATIV AL DREPTURILOR OMULUI LA NIVEL INTERNAȚIONAL

Lisa Maria ACHIMESCU

Abstract


Analizarea normativității dreptului internațional nu mai constituie o preocupare fundamentală a experților secolului al XXI-lea. Cu toate acestea, observația profesorului Martti Koskenniemi, privind fragmentarea dreptului internațional, a schimbat în mod fundamental paradigma, în baza căreia analizăm problematici, precum concursul de jurisdicții, proliferarea normativă ori crearea de noi norme. Pornind de la premisa fragmentării dreptului internațional și în baza unor analize empirice proprii asupra funcționării sistemului internațional, propunem o „teorie a nivelurilor normative”, care vine pentru a da o nouă interpretare sistemului normativ internațional contemporan.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Aaronson Susan Ariel și Abouharb, M. Rodwan, Is More Trade Always Better? The WTO and Human Rights in Conflict Zones, Journal of World Trade, 47, no. 5 (2013).

Bring O., The Westphalian Peace Tradition in International Law. From Jus ad Bellum to Jus contra Bellum, International Law Studies, Volume 75, International Law Across the Spectrum of Conflict, Essays in Honour of Professor L.C. Green on the Occasion of His Eightieth Birthday, Michael N. Schmitt (Editor).

Brown G. W., The constitutionalization of what?, Global Constitutionalism, 2012.

Howse R. L., Genser J. M., Are EU Trade Sanctions on Burma Compatible with WTO Law?, Michigan Journal of International Law, Volume 29, Issue 2, 2008.

McElhinney v. Ireland, Judgment of 21 November 2001, ECHR 2001-XI, para. 36. Similarly, Al-Adsani v. the United Kingdom, Judgment of 21 November 2001, ECHR 2001-XI.

Miga-Beșteliu R., Curs Universitar Drept internațional public, C.H. Beck, București, 2010, Vol. I, ed. 2.

Rainer A (Editor), The Convergence of the Fundamental Rights Protection in Europe, Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, Volume 52, Springer, 2016.

ILC Analytical Study 2006.

EC – Hormones, Appellate Body Report, Canada – Continued Suspension of Obligations in the EC – Hormones Dispute, WT/DS321/AB/R, adopted 14 November 2008, DSR 2008:XIV.

*** Pactul Societății Națiunilor.

*** Rezoluția Adunării Generale a Națiunilor Unite, Declaraţia asupra principiilor dreptului internaţional privind relaţiile prieteneşti şi de cooperare dintre state, conform Cartei Naţiunilor Unite, 24 octombrie 1970, A/RES/2625(XXV), http://www.refworld.org/docid/3dda1f104.html, accesat la 24 martie 2017.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com