ARBORI DE LUNGIME MINIMĂ ÎNTR-UN GRAF

Gelu ALEXANDRESCU

Abstract


Utilizarea grafurilor identifică şi analizează multilateral ansamblul legăturilor dintre elementele componente ale unui sistem oarecare, ceea ce asigură o formă convenabilă de elaborare mai simplă, precisă şi rapidă a modelului matematic care permite creşterea gradului de eficacitate a procesului de optimizare.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Dumitru Vasile, Rugină N., Stoian I., Modelarea matematică a acţiunilor militare, Editura Diagonal, Bacău, 2002.

Florea Adrian, Elemente de teoria grafurilor, http//webspace. ulbsibiu.ro/adrian.florea/html/.../Planificare_Grafuri.pdf

Grad Vasile, Stoian Ion, Kovacs Emil, Dumitru Vasile, Cercetarea operaţională în domeniul militar, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000.

Grad Vasile ş.a., Metode de fundamentare a deciziilor militare, Editura Diagonal, Bacău, 2001.

Macovei Anamaria, Cercetare operaţională, Universitatea „Ştefan Cel Mare”, Suceava, 2009.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com