ARBORI DE LUNGIME MINIMĂ ÎNTR-UN GRAF

Authors

  • Gelu ALEXANDRESCU Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Abstract

Utilizarea grafurilor identifică şi analizează multilateral ansamblul legăturilor dintre elementele componente ale unui sistem oarecare, ceea ce asigură o formă convenabilă de elaborare mai simplă, precisă şi rapidă a modelului matematic care permite creşterea gradului de eficacitate a procesului de optimizare.

Author Biography

Gelu ALEXANDRESCU, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

- Cadru didactic universitar (prof.univ.dr. ing), Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”/ Facultatea de securitate şi apărare; - studii universitare de lungă durată (Academia Tehnică Militară); - doctorat în anul 1997 (susţinut în Academia Tehnică Militară); - studii universitare de masterat (Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”) - desfăşoară activităţi de învăţământ, cercetare, management educaţional.

References

Dumitru Vasile, Rugină N., Stoian I., Modelarea matematică a acţiunilor militare, Editura Diagonal, Bacău, 2002.

Florea Adrian, Elemente de teoria grafurilor, http//webspace. ulbsibiu.ro/adrian.florea/html/.../Planificare_Grafuri.pdf

Grad Vasile, Stoian Ion, Kovacs Emil, Dumitru Vasile, Cercetarea operaţională în domeniul militar, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000.

Grad Vasile ş.a., Metode de fundamentare a deciziilor militare, Editura Diagonal, Bacău, 2001.

Macovei Anamaria, Cercetare operaţională, Universitatea „Ştefan Cel Mare”, Suceava, 2009.

Published

2017-10-11

Issue

Section

Articole