RĂZBOIUL ŞI CONFLICTUL ARMAT DIN PERSPECTIVA DREPTULUI INTERNAŢIONAL

Authors

  • Mădălina-Daniela GHIBA Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Războiul şi conflictul în dreptul internaţional este abordat din două perspective: jus ad bellum, care este reprezentat de normele de drept ce îndrituiesc statele să utilizeze forţa armată în soluţionarea diferendelor cu alte state, şi jus in bellum, care reprezintă regulile de drept internaţional umanitar, fiind o ramură de drept a dreptului internaţional public. Ca urmare a evoluţiei lente în dreptul internaţional, dar hotărâtoare, jus ad bellum – dreptul de a recurge la război a statelor ‒ este scos în afara legii, fără a periclita dreptul legitim la apărare individuală sau colectivă a statelor la agresiunea unui alt stat, utilizarea forţei armate reprezentând excepţia de la principiul interzicerii utilizării forţei sau ameninţării cu forţa armată. Prezentarea cronologică a instrumentelor juridice din dreptul internaţional care reglementează războiul este elocventă, pentru a evidenţia evoluţia consacrării, la acest moment, în relaţiile internaţionale dintre state, a dreptului păcii ‒ jus contra bellum. În dreptul internaţional umanitar, dreptul cutumiar are o importanţă deosebită, alături de dreptul convenţional, mai ales pentru statele care nu au ratificat instrumentele juridice, care au ca obiect de reglementare acest domeniu, motiv pentru care acestea sunt obligate să respecte regulile cutumiare de drept internaţional umanitar, în timpul conflictelor armate internaţionale sau interne, fie că au sau nu calitatea de stat parte la tratatele care reglementează modul de purtare a războiului.

Author Biography

Mădălina-Daniela GHIBA, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Născut la data de 10.04.1975 în localitatea Bucureşti. Licenţiată în ştiinţe juridice. În anul 2004 a devenit ofiţer activ în cadrul Ministerului Apărării Naţionale. În cadrul Direcţiei financiar – contabile din Ministerul Apărării Naţionale a deţinut funcţia de şef (consilier juridic şef) Birou Juridic. Ulterior, a deţinut funcţia de şef (consilier juridic principal) Birou Legislaţie din cadrul Casei de pensii sectoriale din acelaşi minister. Din anul 2014 până în prezent deţine funcţia de şef (consilier juridic) al Centrului de Drept Internaţional Umanitar al Ministerului Apărării Naţionale din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”. A absolvit masterul de Securitate şi apărare naţională, organizat de Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" – Facultatea de Comandă şi Stat Major, precum şi cursurile Programului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul dreptului internaţional umanitar şi regulilor de angajare, organizat de Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" – Facultatea de Securitate şi Apărare. În prezent este doctorand al Şcolii doctorale din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

References

Cloşcă Ionel, Ion Suceavă, Drept internaţional umanitar, Casa de Editură şi Presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1992.

Dragoman Ion (Col.dr.), Contribuţii la studiul dreptului războiului în perioada interbelică, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2000.

De Mulinen Frederic, Manual de drept al războiului pentru forţele armate, Ediţia a III-a, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2006.

Grecescu Ion, Nicolae Titulescu, Gândire şi Acţiune, Editura Politică, Bucureşti, 1980.

Grotius Hugo, Despre dreptul războiului şi al păcii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968.

Henckaerts J.M., L. Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, vol. I, ICRC, Cambridge University Press, 2005.

Popa Nicolae, Teoria generală a dreptului, Editura Actami, Bucureşti, 1994.

Secăreş Vasile, Polemologia şi problemele păcii, Editura Politică, Bucureşti, 1976.

Wright Quincy, A Study of War, The University of Chicago Press, 1976.

Declaraţia de la Sankt-Petersburg, având ca efect interzicerea utilizării anumitor proiectile în timp de război, Dreptul Internaţional Umanitar al conflictelor armate – documente, Casa de Editură şi Presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1993.

International Review of the Red Cross, Drept cutumiar, Volumul 87, Numărul 857, Martie 2005, Avenue de la Paix nr. 19, Geneva.

http://www.anr.gov.ro./docs/legislaţie/internaţională/Carta.Organizaţia_Naţiunilor_Unite. ONU.pdf

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/pactul-kellogg-briand-de-la-idealism-politic-la-realitate

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Saavedra+Lamas+Pact+of+19933

http://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-sj970714e.pdf

http://www.icj-cij.org/docket /? sum=367&p1=3&p2=3&case=70&p3=5

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/575/28/IMG/NR057528.pdf?OpenElement

Published

2017-10-11

Issue

Section

Articole