Imagine copertă

RĂZBOIUL ŞI CONFLICTUL ARMAT DIN PERSPECTIVA DREPTULUI INTERNAŢIONAL

Mădălina-Daniela GHIBA

Abstract


Războiul şi conflictul în dreptul internaţional este abordat din două perspective: jus ad bellum, care este reprezentat de normele de drept ce îndrituiesc statele să utilizeze forţa armată în soluţionarea diferendelor cu alte state, şi jus in bellum, care reprezintă regulile de drept internaţional umanitar, fiind o ramură de drept a dreptului internaţional public. Ca urmare a evoluţiei lente în dreptul internaţional, dar hotărâtoare, jus ad bellum – dreptul de a recurge la război a statelor ‒ este scos în afara legii, fără a periclita dreptul legitim la apărare individuală sau colectivă a statelor la agresiunea unui alt stat, utilizarea forţei armate reprezentând excepţia de la principiul interzicerii utilizării forţei sau ameninţării cu forţa armată. Prezentarea cronologică a instrumentelor juridice din dreptul internaţional care reglementează războiul este elocventă, pentru a evidenţia evoluţia consacrării, la acest moment, în relaţiile internaţionale dintre state, a dreptului păcii ‒ jus contra bellum.
În dreptul internaţional umanitar, dreptul cutumiar are o importanţă deosebită, alături de dreptul convenţional, mai ales pentru statele care nu au ratificat instrumentele juridice, care au ca obiect de reglementare acest domeniu, motiv pentru care acestea sunt obligate să respecte regulile cutumiare de drept internaţional umanitar, în timpul conflictelor armate internaţionale sau interne, fie că au sau nu calitatea de stat parte la tratatele care reglementează modul de purtare a războiului.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Cloşcă Ionel, Ion Suceavă, Drept internaţional umanitar, Casa de Editură şi Presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1992.

Dragoman Ion (Col.dr.), Contribuţii la studiul dreptului războiului în perioada interbelică, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2000.

De Mulinen Frederic, Manual de drept al războiului pentru forţele armate, Ediţia a III-a, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2006.

Grecescu Ion, Nicolae Titulescu, Gândire şi Acţiune, Editura Politică, Bucureşti, 1980.

Grotius Hugo, Despre dreptul războiului şi al păcii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968.

Henckaerts J.M., L. Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, vol. I, ICRC, Cambridge University Press, 2005.

Popa Nicolae, Teoria generală a dreptului, Editura Actami, Bucureşti, 1994.

Secăreş Vasile, Polemologia şi problemele păcii, Editura Politică, Bucureşti, 1976.

Wright Quincy, A Study of War, The University of Chicago Press, 1976.

Declaraţia de la Sankt-Petersburg, având ca efect interzicerea utilizării anumitor proiectile în timp de război, Dreptul Internaţional Umanitar al conflictelor armate – documente, Casa de Editură şi Presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1993.

International Review of the Red Cross, Drept cutumiar, Volumul 87, Numărul 857, Martie 2005, Avenue de la Paix nr. 19, Geneva.

http://www.anr.gov.ro./docs/legislaţie/internaţională/Carta.Organizaţia_Naţiunilor_Unite. ONU.pdf

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/pactul-kellogg-briand-de-la-idealism-politic-la-realitate

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Saavedra+Lamas+Pact+of+19933

http://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-sj970714e.pdf

http://www.icj-cij.org/docket /? sum=367&p1=3&p2=3&case=70&p3=5

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/575/28/IMG/NR057528.pdf?OpenElement
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com