CORELAREA SPRIJINULUI LOGISTIC AL REGENERĂRII STRUCTURILOR DIN FORŢELE TERESTRE CARE PARTICIPĂ LA OPERAŢII ÎNTRUNITE MULTINAŢIONALE, CU SPECIFICUL MISIUNILOR

Authors

  • Florin RADUSLAV Comandamentul Logistic Întrunit

Abstract

Sprijinul logistic este una dintre cele mai importante funcţii de luptă ale structurilor din Forţele Terestre, indiferent de natura şi de caracterul acţiunilor desfăşurate, inclusiv atunci când ele intră în procesul de regenerare, şi are rolul de a contribui la asigurarea capacităţii de luptă proiectate a forţelor în vederea îndeplinirii misiunilor viitoare. Acesta trebuie să cuprindă, în mod adaptiv, activităţile din toate domeniile sale funcţionale, pentru a genera capabilităţile optime, în raport cu obiectivele şi cu sarcinile care urmează a fi îndeplinite, fie că sunt din spectrul operaţiilor de tip combatant, fie că sunt din cel al operaţiilor de stabilitate şi de sprijin.

Author Biography

Florin RADUSLAV, Comandamentul Logistic Întrunit

Florin Stanciu RADUSLAV, născut la data de 26.11.1974, în comuna Dolhasca , judeţul Suceava, de profesie cadru militar, specialitatea intendenţă, în prezent angajat în cadrul Comandamentului logistic întrunit. Între anii 1994 – 1996 a urmat cursurile Institutul Militar de Intendenţă şi Finanţe „Gheorghe Lazăr”, Sibiu. Între anii 1997 – 2001 a urmat cursurile Universităţii „Spiru Haret”, Facultatea de Management, Braşov anul 2007, absolvită cu Diplomă de licenţă specializarea „Managementul Firmei”. Între anii 2005 – 2007 a urmat cursul post-universitar de „ Comunicare managerială industrială şi social-politică management de proiecte de investiţii” în cadrul Universiatăţii POLITEHNICA din Bucureşti, iar din anul 2015 este doctorand în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, domeniul „Ştiinţe militare”.

References

*** Constituţia României, Bucureşti, 2003.

*** Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019, Bucureşti, 2015.

*** Strategia militară a României, Bucureşti, 2016.

*** Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.

FT - 1, Doctrina operaţiilor Forţelor Terestre ale Armatei României, Bucureşti, 2017.

FT - 3, Manualul de tactică generală a Forţelor Terestre, Bucureşti, 2013.

SMG – L-1, Doctrina logisticii operaţiilor întrunite, Bucureşti, 2008.

L-2, Manualul conducerii sprijinului logistic în operaţii întrunite, Bucureşti, 2008.

OM - 2, Instrucţiuni privind generarea şi regenerarea forţelor/structurilor militare în situaţii de criză şi război, Bucureşti, 2013.

SMG/PF - 3.13, Manualul pregătirii şi executării misiunilor militare în afara teritoriului statului român de către contingentele naţionale, Buzău, 2005.

Published

2017-10-11

Issue

Section

Articole