Imagine copertă

ASPECTE ALE MODELĂRII PROCESELOR SPECIFICE SPAŢIULUI DE LUPTĂ

Florentina-Loredana DRAGOMIR

Abstract


Activităţile desfăşurate în vederea organizării şi conducerii acţiunilor militare sunt supuse influenţei unor factori aleatori în timp şi în spaţiu, astfel micşorându-se gradul de verosimilitate şi precizia evaluării unor variante (alternative) de acţiune. Modelarea proceselor specifice acţiunilor de luptă poate fi realizată cu ajutorul ecuaţiilor diferenţiale, care descriu o evoluţie numerică a grupărilor de forţe, având în compunere diferite elemente luptătoare.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Alexandrescu C., Ilina Decebal, Mincu C., Bazele matematice ale organizării sistemelor de transmisiuni, Editura Militară, Bucureşti, 1994.

Alexandrescu C., Boaru Gh., Alexandrescu G., Bazele teoretice ale sistemelor informaţionale, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2014.

Grad Vasile, Stoian Ion, Kovacs Emil, DumitruVasile, Cercetarea operaţională în domeniul militar, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000.

Grad Vasile ş.a., Metode de fundamentare a deciziilor militare, Editura Diagonal, Bacău, 2001.

Macovei Anamaria, Cercetare operaţională, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, 2009.

Mitchell W., Battlespace Agility 101, Royal Danish Defence College Publishing House, 2013.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com