ASPECTE ALE MODELĂRII PROCESELOR SPECIFICE SPAŢIULUI DE LUPTĂ

Authors

  • Florentina-Loredana DRAGOMIR Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Activităţile desfăşurate în vederea organizării şi conducerii acţiunilor militare sunt supuse influenţei unor factori aleatori în timp şi în spaţiu, astfel micşorându-se gradul de verosimilitate şi precizia evaluării unor variante (alternative) de acţiune. Modelarea proceselor specifice acţiunilor de luptă poate fi realizată cu ajutorul ecuaţiilor diferenţiale, care descriu o evoluţie numerică a grupărilor de forţe, având în compunere diferite elemente luptătoare.

Author Biography

Florentina-Loredana DRAGOMIR, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Lect.univ.dr. Florentina-Loredana Dragomir - cadru didactic universitar, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Facultatea de securitate şi apărare, Departamentul Sisteme Informaţionale şi Informaţii pentru Apărare; - studii universitare de licenţă în matematică, specializarea matematică-informatică (2001); - titlul de doctor în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, subdomeniul Inteligenţă Artificială, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi (2011); - studii universitare de master în Informatică, Universitatea Petrol-Gaze, Ploieşti (2007); - desfăşoară activităţi de învăţământ, cercetare în: teoria deciziei, modelarea şi simularea proceselor, sisteme multiagent, reţele neuronale cu aplicabilitate în securitatea informaţională, precum şi activităţi de management educaţional.

References

Alexandrescu C., Ilina Decebal, Mincu C., Bazele matematice ale organizării sistemelor de transmisiuni, Editura Militară, Bucureşti, 1994.

Alexandrescu C., Boaru Gh., Alexandrescu G., Bazele teoretice ale sistemelor informaţionale, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2014.

Grad Vasile, Stoian Ion, Kovacs Emil, DumitruVasile, Cercetarea operaţională în domeniul militar, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000.

Grad Vasile ş.a., Metode de fundamentare a deciziilor militare, Editura Diagonal, Bacău, 2001.

Macovei Anamaria, Cercetare operaţională, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, 2009.

Mitchell W., Battlespace Agility 101, Royal Danish Defence College Publishing House, 2013.

Published

2017-10-11

Issue

Section

Articole