Imagine copertă

PREGĂTIREA STRUCTURILOR DE APĂRARE CIBERNETICĂ PENTRU SPRIJINUL OPERAȚIEI MILITARE

Ştefan-Antonio DAN-ŞUTEU

Abstract


Analiza conflictelor curente relevă tendința ascendentă a amenințărilor cibernetice exercitate asupra infrastructurilor critice și a mediului politic, economic și militar, cu accent pe atacul sistemelor de comandă și control și a rețelelor de comunicații și informatice ce deservesc entitățile componente ale sistemelor naționale de apărare. Evoluția accelerată și virulența amenințărilor cibernetice sunt luate în considerare de către actorii statali, alianțe și organizații internaționale, care prin politicile proprii promovează dezvoltarea capacităților de securitate și apărare cibernetică. Pentru a contracara operațiile cibernetice sofisticate lansate de unii actori statali sau nonstatali, se impune abordarea prioritară a deficitelor de „luptători cibernetici”, ținând cont de faptul că în actualele condiții de reduceri bugetare, majoritatea forțelor armate moderne întâmpină dificultăți în recrutarea, instruirea, perfecționarea și retenția personalului de specialitate din domeniul securității și apărării cibernetice.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Darczewska Jolanta, Russia’s armed forces on the information war front. Strategic documents, Centre for Eastern Studies, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2016, https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-studies/2016-06-27/russias-armed-forces-information-war-front-strategic-documents, accesat la 12.06.2017.

Galeotti Mark, Hybrid, ambiguous, and non-linear? How new is Russia’s ‘new way of war’?, Small Wars & Insurgencies, nr. 27:2, 2016.

Geers Kenneth, Libicki Martin, Mankoff Jeffrey, Polyakova Alina, Watch live: Cyberwar in Ukraine?, Christian Science Monitor, 2016.

Li Jennifer J., Daugherty Lindsay, Training Cyber Warriors – What Can Be Learned From Defense Language Training, RAND Corporation, Santa Monica, California, 2015.

Johansen Bob, Euchner James, Navigating the VUCA World, Research Technology Management no. 1 (January), New York, 2013.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com