PREGĂTIREA STRUCTURILOR DE APĂRARE CIBERNETICĂ PENTRU SPRIJINUL OPERAȚIEI MILITARE

Authors

  • Ştefan-Antonio DAN-ŞUTEU Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Analiza conflictelor curente relevă tendința ascendentă a amenințărilor cibernetice exercitate asupra infrastructurilor critice și a mediului politic, economic și militar, cu accent pe atacul sistemelor de comandă și control și a rețelelor de comunicații și informatice ce deservesc entitățile componente ale sistemelor naționale de apărare. Evoluția accelerată și virulența amenințărilor cibernetice sunt luate în considerare de către actorii statali, alianțe și organizații internaționale, care prin politicile proprii promovează dezvoltarea capacităților de securitate și apărare cibernetică. Pentru a contracara operațiile cibernetice sofisticate lansate de unii actori statali sau nonstatali, se impune abordarea prioritară a deficitelor de „luptători cibernetici”, ținând cont de faptul că în actualele condiții de reduceri bugetare, majoritatea forțelor armate moderne întâmpină dificultăți în recrutarea, instruirea, perfecționarea și retenția personalului de specialitate din domeniul securității și apărării cibernetice.

Author Biography

Ştefan-Antonio DAN-ŞUTEU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Născut în data de 06.09.1969 în localitatea Bolintin-Vale, judeţul Ilfov. În perioada 1984–1988 a urmat cursurile Liceului Militar “Dimitrie Cantemir” din Breaza, specialitatea matematică–fizică. După terminarea liceului a urmat cursurile Şcolii Militare de Transmisiuni “Decebal” din Sibiu pe care a absolvit-o în anul 1991, obţinând gradul de locotenent. Ulterior şi-a completat studiile militare prin parcurgerea şi absolvirea cursurilor Facultăţii de Management Militar din Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, obţinând titlul de licenţă în Managementul Organizaţiei. În perioda 2012-2014 a urmat cursurile Facultăţii de Comandă şi Stat Major din cadrul Univerităţii Naţionale de Apărare “Carol I” şi a obţinut titlul de master în Conducere Interarme Forţe Terestre. Ca pregătire complementară studiilor militare, este licenţiat în Ştiinţe Juridice şi a absolvit numeroase cursuri de formare profesională în domeniul managementului proiectelor şi programelor, tehnologiilor ITC şi pregătirii psihopedagogice. Începând din anul 2014 este student doctorand în domeniul Ştiinţe Militare în cadrul Şcolii Doctorale/UNAp. Pe parcursul unei cariere militare de peste 24 de mai a încadrat succesiv funcţii de comandă, stat major şi conducere la unităţi şi mari unităţi operative, comandamente naţionale de nivel operativ şi strategic precum şi în structuri NATO şi ONU. În prezent este încadrat la Facultatea de Comandă şi Stat Major din cadrul Univerităţii Naţionale de Apărare “Carol I”.

References

Darczewska Jolanta, Russia’s armed forces on the information war front. Strategic documents, Centre for Eastern Studies, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2016, https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-studies/2016-06-27/russias-armed-forces-information-war-front-strategic-documents, accesat la 12.06.2017.

Galeotti Mark, Hybrid, ambiguous, and non-linear? How new is Russia’s ‘new way of war’?, Small Wars & Insurgencies, nr. 27:2, 2016.

Geers Kenneth, Libicki Martin, Mankoff Jeffrey, Polyakova Alina, Watch live: Cyberwar in Ukraine?, Christian Science Monitor, 2016.

Li Jennifer J., Daugherty Lindsay, Training Cyber Warriors – What Can Be Learned From Defense Language Training, RAND Corporation, Santa Monica, California, 2015.

Johansen Bob, Euchner James, Navigating the VUCA World, Research Technology Management no. 1 (January), New York, 2013.

Published

2017-07-07

Issue

Section

Articole