OPERAŢIILE MULTINAŢIONALE SUB CONDUCERE ŞI COMANDĂ ONU

Authors

  • Sorin PINZARIU Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"

Abstract

Practica internaţională a pus în evidenţă faptul că operaţiile multinaţionale întrunite în sprijinul păcii sunt şi vor rămâne şi în viitor o modalitate eficientă, voluntar acceptată de către comunitatea internaţională pentru gestionarea crizelor lumii în care trăim, fiind, în acelaşi timp, o formă a activităţii militare, o funcţie de bază şi o misiune importantă a forţelor armate ale fiecărui stat. În cadrul operaţiilor multinaţionale, conducerea ‒ atât pe timpul pregătirii, dar, mai ales, pe timpul desfăşurării acestora ‒ capătă conotaţii cu totul speciale, trăsături specifice, datorită caracteristicilor pe care le îmbracă acestea, fapt ce dorim să-l analizăm în acest articol.

References

Pînzariu S., Enache I., Mocanu B.P., Logistica operaţiilor multinaţionale sub egida ONU şi sub comanda ONU, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2003.

Pîrgulescu L., Stăncilă C., Sprijinul logistic al acţiunilor militare specifice stării postconflict, Revista „Colocviu Strategic”, nr. 3, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2009.

United Nations peacekeeping group: capacities to ensure integration, www. un.org/en/peacekeeping/documents/dpkodfs_org_chart.pdf

http://www.onuinfo.ro/documente_fundamentale/ carta_natiunilor_unite/

Published

2017-07-07

Issue

Section

Articole